Dicrossus filamentosus  (Ladiges, 1958)

Българско наименование:

Лироопашата Креникара

Снимка на Dicrossus filamentosus  (Ladiges, 1958)

Семейство цихлиди (Cichlidae).

Разпространени са в течащите водоеми от средното течение на р. Амазонка. Дължина на самеца до 10 см, на самката до 6 см. D XIV-XV/6-8, А 111/6, ll 21. Тялото е изтеглено, невисоко, с равномерно слабо изтеглени профили на гърба и корема. Краищата на хрилните капачета са назъбени. "D" е дълъг, доста нисък. Основното оцветяване на тялото е жълтеникаво, гърба е тъмен, корема е светъл с червеникав, син или виолетов оттенък. От муцуната през очите до основата на "С" минава кафеникава ивица, на която има правоъгълни черни петна. Същите петна на гърба образуват прекъсната ивица. Петната образуват шахматен рисунък. При самеца краищата на "D" и "А" са изтеглени, "С" е лировиден със силно удължени горни и долни лъчи. При хвърлянето на хайвера коремните плавници на самката са светли, при готовата за хвърляне червенеят, в периода на хвърлянето и грижи за потомството стават вишнево-червени , след това остават червени. Рибите са миролюбиви, обичат чиста, богата на кислород вода, придържат се към средните и долните слоеве на водата. Самеца образува доста голяма територия, в която има няколко самки. Може да се отглеждат в общ аквариум, засаден с растения. Вода: 23-26°С, dH до 10°, рН 6-6,8. Храна: ситна жива, заместители. Размножаване както в общ, така и в размножителен аквариум с дължина от 60 см за 1 самец и 2 самки. Размножаването се стимулира с повишаване на температурата до 27-29°С, понижаване на твърдостта (dH до 8°) и рН 5,5-6,5. Хайвера (до 100 зърна) се полага на листата, камъните, в пещери. Самката се грижи за хайвера и потомството. Инкубационен период 3-4 денонощия, малките плуват след 3-7 денонощия. Стартова храна: инфузории.

Характеристики


Семейство: Cichlidae
Континент: Южна Америка
Трудност: С определени изисквания
Слой: Среден-горен слой
Миним. обем: 150л
Вода: СладкаДобавенo на 29.04.2004 г; промененo на 05.03.2021 г