Bujurquina syspilus  (Cope, 1872)

Българско наименование:

Акара перуанска

Снимка на Bujurquina syspilus  (Cope, 1872)

Семейство цихлиди (Cichlidae).
Разпространени са в Южна Америка.
Тялото е леко изтеглено на дължина, доста високо, сплескано. Главата е голяма, очите са едри."D" е дълъг, "С" е едър.
При самеца края на "D" и "А" е изтеглен и заострен. Рибите са мирни, стават агресивни в размножителния период и грижите за потомството, придържат се към средния и долния слой на водата. Най добре е да се започне с няколко млади екземпляра (6-10) и след образуване на двойки останалите да се отделят. Аквариум с плоски камъни и растения, сред които и няколко с едри листа.
Рибите може да се отглеждат в общ аквариум, но не с подвижни или агресивни видове.
Вода: 24-26°С, dH 5-20°, рН 6,5-8, ежеседмична смяна на водата. Храна жива, заместители.
Размножаване както в общ, така и в развъден аквариум. Хвърлянето се стимулира с добавяне на 1/5-1/4 свежа, мека вода и повишаване на температурата с 2-3°С. Вода: 25-28°С, dH 5-12°, рН 6-6,5. Двойката преди хвърляне образува и защитава територията си. Хайвера (до 400 зърна) се хвърля на предварително почистен камък или едър лист на растение, след което след 1-2 денонощия самката инкубира хайвера в устата си. Нерядко рибите си предават една на друга личинките, за да могат и те самите да се хранят. Малките за пръв път изплуват след 8-12 денонощия, но през нощта и при опасност още известно време се крият в устата на родителите си.
Стартова храна: зоопланктон.
Хайвера може да се вземе от самката и да се пренесе в инкубатор.

Разпространени са в р. Амазонка.

Дължина до 15 см. Основната окраска на тялото е маслено-медна.. От очите към "D" минава черна ивица. На хрилното капаче има блестящи щрихи с изумрудено-златист цвят. На тялото и плавниците има множество зелени, черни и сребристи петънца. През горния край на "D"минава ярко оранжева ивица, която към края на плавника става черна.

Характеристики


Семейство: Cichlidae
Континент: Южна Америка
Трудност: Лесно
Слой: Среден-горен слой
Миним. обем: 100л
Вода: СладкаДобавенo на 29.04.2004 г; промененo на 05.03.2021 г