Bujurquina mariae  (Eigenmann, 1922)

Българско наименование:

Акара Мери

Снимка на Bujurquina mariae  (Eigenmann, 1922)

Семейство цихлиди (Cichlidae).
Разпространени са в Южна Америка.
Тялото е леко изтеглено на дължина, доста високо, сплескано. Главата е голяма, очите са едри."D" е дълъг, "С" е едър.
При самеца края на "D" и "А" е изтеглен и заострен. Рибите са мирни, стават агресивни в размножителния период и грижите за потомството, придържат се към средния и долния слой на водата. Най добре е да се започне с няколко млади екземпляра (6-10) и след образуване на двойки останалите да се отделят. Аквариум с плоски камъни и растения, сред които и няколко с едри листа.
Рибите може да се отглеждат в общ аквариум, но не с подвижни или агресивни видове.
Вода: 24-26°С, dH 5-20°, рН 6,5-8, ежеседмична смяна на водата. Храна жива, заместители.
Размножаване както в общ, така и в развъден аквариум. Хвърлянето се стимулира с добавяне на 1/5-1/4 свежа, мека вода и повишаване на температурата с 2-3°С. Вода: 25-28°С, dH 5-12°, рН 6-6,5. Двойката преди хвърляне образува и защитава територията си. Хайвера (до 400 зърна) се хвърля на предварително почистен камък или едър лист на растение, след което след 1-2 денонощия самката инкубира хайвера в устата си. Нерядко рибите си предават една на друга личинките, за да могат и те самите да се хранят. Малките за пръв път изплуват след 8-12 денонощия, но през нощта и при опасност още известно време се крият в устата на родителите си.
Стартова храна: зоопланктон.
Хайвера може да се вземе от самката и да се пренесе в инкубатор.

Разпространени са в Колумбия и северо-западната част на Бразилия.

Дължина до 20 см, в аквариум по-малко. В XIV/8-10, А 111/7-8, ll 23-24. Отделните лъчи "С" излизат от контура му. Основното оцветяване на тялото е сиво-зелено, корема е белезникав. От горния край на опашното стебло към горния край на хрилното капаче минава права тъмно-кафява ивица, която след това, като хамут, обхваща горната част на тялото. На хрилното капаче има 4 вертикални сини ивици. Цялото тяло е покрито с множество блестящи, светло-сини петънца. Дъговата обвивка на окото е златиста. "D"е с зелено-син цвят със светло-сини петънца и оранжево-червени краища на предните лъчи, понякога с червени кантове. "А" и "С" са червеникави.

Характеристики


Семейство: Cichlidae
Континент: Южна Америка
Биотоп: Неизвестно
Трудност: Лесно
Слой: Среден-горен слой
Миним. обем: 100л
Вода: СладкаДобавенo на 29.04.2004 г; промененo на 08.03.2021 г