Astronotus ocellatus  (Agassiz, 1831)

Българско наименование:

Пауново око. Оскар. Цихлида-Оскар.

Снимка на Astronotus ocellatus  (Agassiz, 1831)

Семейство цихлиди (Cichlidae).

Обитават тропическа Ю. Америка, предимно басейна на средното течение на р. Амазонка и от него на юг до реките Парана и Парагвай, а така също басейна на р. Рио-Негро. Придържат се към паднали дървета.

Дължина до 30 см. D XII-XIV/19-21, А 111/15-16, ll 36-38. Тялото е мощно, с яйцевидна форма, умерено сплеснато отстрани. Главата е голяма, устните са дебели. "D" е дълъг. При младите риби тялото е от черно-синьо до тъмно-кафяво с неправилни форми на напречните ивици, които имат бял до червен оттенък, има щрихи и петна с черен контур. Плавниците са маслено-зелени с черни и жълти щтрихи и петна. В основата на "С" има голямо закръглено черно петно с блестящ оранжево-червен кант. При възрастните риби гърбът е маслено-зелен, в задната част на тялото на люспите се забелязват оранжево-червени петна. Ивиците са от бежово до червено-жълти. Същите петна както на основата на "С" се появяват и в основата на "D" (често липсват при самките). Има червена форма, при която тялото е с тъмен-червен цвят с черни петна. Плавниците са черни. Самецът се различава от самката само през размножителния период, тогава при самката се появява голямо яйцехранилище, а при самеца неголям семепровод.

Рибите са мирни, спокойни, страхливи. Не трябва да се отглеждат заедно с дребни риби, тъй като започват да се хранят с тях. Може да се отглеждат заедно с неагресивни едри риби. Ровят грунда и изравят растенията. Аквариумна дължина не по-малко от 120 см. Плоски камъни, корени, пещери, може растения с мощна коренова система, засадени в грунда поставени в саксийки и покрити камъни. Филтърът трябва да бъде механично-биологичен, тъй като рибите често задържат храната и я отделят през хрилете, като силно замърсяват вадата.

Вода: 22-26°С, dH 5-30°, рН 6,5-8,0. Храна: жива (малки риби, дъждовни червеи и др.), заместители (парчета говеждо и риба и др.).

Хвърлянето на хайвера става както в общ, така и в развъден аквариум, където двойката си определя територия, която защитава от другите риби. Хвърлянето се стимулира с покачване на температурата и замяна на част от водата със свежа. Вода: 26-30°С, dH до 8°, КН по-малко от 2°, рН 6,5-7,2. Рибите хвърлят на плосък камък до 2000 зърна, за които се грижат, но и при най-малката уплаха може да ги изядат. Затова най-добре е част от хайвера да се засмуче с маркуче, и да се пренесе в инкубатор. (ако се пренесе камъка с всичкия хайвер, то рибите след това може да започнат да си ядат хайвера). В инкубатора трябва да има аерация. Инкубационен период 3-8 денонощия. Малките пропуват след 4-11 денонощия. Стартова храна: науплии на циклопс и артемия. Ако малките се отглеждат от родителите, те се хранят от епителния секрет на кожата на родителите си. Полова зрялост след 2 години.

Характеристики


Семейство: Cichlidae
Континент: Южна Америка
Биотоп: Неизвестно
Трудност: Лесно
Слой: Дънен-среден слой
Миним. обем: 100л
Вода: СладкаДобавенo на 29.04.2004 г; промененo на 08.03.2021 г