Pangio kuhlii (Valenciennes, 1846)

Българско наименование:

Кули

Снимка на Pangio kuhlii (Valenciennes, 1846)
Синоними: Acanthophtalmus kuhli (Valenciennes, 1846), Acanthophthalmus fasciatus (Bleeker, 1860), Acanthophthalmus fasciatus (van Hasselt, 1823), Acanthophthalmus kuhli (Valenciennes, 1846), Acanthophthalmus kuhlii (Valenciennes, 1846), Acanthophthalmus kuhlii subsp. sumatranus (Fraser-Brunner, 1940), Acanthophthalmus semicinctus (Fraser-Brunner, 1940), Acanthophthalmus sumatranus (Fraser-Brunner, 1940), Acanthopthalmus semicinctus (Fraser-Brunner, 1940), Acantophthalmus fasciatus (van Hasselt, 1823), Cobitis kuhlii (Valenciennes, 1846), Pangio fasciatus (Bleeker, 1860), Pangio semicincta (Fraser-Brunner, 1940), Pangio semicinctus (Fraser-Brunner, 1940), Pangio sumatrana (Fraser-Brunner, 1940)

Етимология: Pangio: латинизация на Pangya, река Ганг, kuhlii: на името на Heinrich Kuhl (1797-1821)

Семейство: Cobitidae

Разпространение: Pangio kuhlii са разпространени на Малайския полуостров и островите на Суматра и Борнео. Оцветяването варира между отделните екземпляри.

Хабитат: Pangio kuhlii са откривани най-често в плитки, бавно подвижни части на горски потоци или други спокойни водоеми като блата и застояли води. Повечето от тези водоеми са бивши торфени блата и са с тъмна вода, но рибата е откривана и в чисти води, с наличие или липса на танин. Подобни хабитати са обикновено на сенчести места, заобиколени с дървета. Водата е с пренебрежимо минерално съдържание и pH може да падне до 3.0 или 4.0 поради изпускането на танини и органични киселини от разлагащ се органичен материал. В зависимост от местоположението, субстрата може да се състои от торф, тиня и пясък.


Типичен хабитат на Pangio kuhlii - снимка Michael Lo


Максимална стандартна дължина: 90 – 100 мм

Размер на аквариума: препоръчва се аквариум с размер поне 60х30 cm или по-голям.

Условия за отглеждане: Използвайте мек, пясъчен субстрат тъй като тази риба обича да се рови в субстрата, а понякога се заравя напълно в него. Ако се използва едър чакъл, рибата може да се нарани и ще бъде стресирана. Добре е да се добавят няколко корена или парчета дърво, така че да се образуват сенчести зони. Може да се добавят също и сухи листа, за наподобяване на естествения хабитат. За предпочитане е не много силна светлина и съответно подходящите растения за нея като Leptochilus pteropus, Taxiphyllum и Cryptocoryne.
Поради предпочитанията и към спокойни води, течението в аквариума не трябва да бъде много силно. Уверете се, че дребните риби не могат да бъдат засмукани от филтъра. Добре е аквариума да има и капак, защото понякога изкачат от водата, особено когато за пръв път са пуснати в ново обкръжение.

Параметри на водата: температура: 22 – 26 °C, pH: 5.0 – 7.5, твърдост: 0 – 8 GH.

Храна: Pangio kuhlii е микрохищник, пресяваш непрекъснато дъното в търсене на ларви на насекоми, дребни ракообразни и подобни. В аквариум приемат и сухи храни, но за предпочитане е редовно хранене с живи или замразени дафния, артемия, комарени ларви, червеи гриндал и други.


Pangio kuhlii в аквариум


Поведение и съвместимост: Pangio kuhlii са миролюбиви с другите риби, както и помежду си. В природата те са най-често в големи общности. В аквариум е добре да имаме поне 5-6 екземпляра, които веднага ще почнат да търсят място за криене. Подходящи риби за отглеждане с Pangio kuhlii са миролюбиви видове като Boraras, Sundadanio, малки Rasbora, Trichopsis, Sphaerichthys, Kottelatlimia.

Сексуален диморфизъм: Възрастните женски обикновено за по-едри и тежки от мъжките. През размножителния период първата гръдна перка на мъжките е по-дебела и разклонена.

Размножаване: Има няколко различни случая на размножаване в плен, но те не са добре документирани. Предполага се, че размножаването в природата е със сезонен характер.

Източници:
seriouslyfish.com

Характеристики


Семейство: Cobitidae
Континент: Азия
Трудност: С определени изисквания
Слой: Дънна риба
Миним. обем: 100л
Вода: СладкаКарта на разпространение


Добавенo на 29.04.2004 г; промененo на 01.03.2024 г