всички биотопи

Космополит

Космополит, в биологията, е вид чийто ареал обхваща по-голямата част от сухоземната, водната или общата повърхност на Земята.
Връзки за споделяне: