Myriophyllum verticillatum

Българско наименование:

Снимка на Myriophyllum verticillatum

Расте в Азия, Европа, Северна Америка и на север в Африка. Листа с дължина до 4,5 см, сегментите са леко огънати надолу, тъмно-зелени. Осветление 0,4 Вт/л. Вода: 17-22°С, КН 5-15°, рН 7-7,5. Зимата загива, оставяйки зимуващи пъпки.

Характеристики


Семейство: Haloragaceae
Континент: Космополит
Биотоп: Неизвестно
Трудност: С определени изисквания
Разположение: Среден план
Тор, CO2: Не е задължително
Миним. обем: 100л
Вода: Сладка