Hygrophila salicifolia

Българско наименование:

Снимка на Hygrophila salicifolia

Расте в блатата и под водата в областите с топъл климат. Стъбло удължено, правостоящо, често пълзящо. Разположението на листата е едно срещу друго. Засажда се в хранителен грунд. Осветление 0,4-0,5 Вт/л. Вода: 24-28°С, КН 2-15°, рН 6,5-7,5. Размножава се чрез издънки. На плаващ по повърхността на водата лист се образува дъщерно растение, което след образуване на корени и листа се отделя и засажда в грунда. Този способ на размножаване е малко ефективен.

Характеристики


Семейство: Acanthaceae
Континент: Космополит
Биотоп: Неизвестно
Трудност: С определени изисквания
Разположение: Среден план
Тор, CO2: Препоръчва се торене и CO2
Миним. обем: 100л
Вода: Сладка