Marsilea quadrifolia

Българско наименование:

Четирилистно разковниче

Снимка на Marsilea quadrifolia

Расте в Европа, Азия и Северна Америка, в дълбоките заливани с вода блата, край блатистите брегове на реките и езерата. Папрат с пълзящо коренище. Листа с Ж до 5см, разсечени с 4 широки сегмента, зелени до тъмно-зелени. Засажда се в хранителен грунд. Осветление 0,5-0,7 Вт/л. Вода: 18 - 22 °С, dH до 15° , рН 6 - 8. Размножава се чрез делене на коренището, отрязвайки парче с 5-6 разклонения.

Характеристики


Семейство: Marsileaceae
Континент: Космополит
Биотоп: Неизвестно
Трудност: С определени изисквания
Разположение: Преден план
Тор, CO2: Не е задължително
Миним. обем: 50л
Вода: Сладка