Nitella sp.

Българско наименование:

Снимка на Nitella sp.

Водорасло.

Расте в Азия, Европа и Северна Америка, в плитките водоеми. Водораслото е без корен с удължено, силно разклонено стебло. Листата са разсечени, състои се от 2-3 нишковидни сегмента, със зелен до тъмно-зелен цвят. Засажда се в група или се оставя да плува във водата. Осветление 0,3- 0,5 Вт/л. Вода: 14-25°С, dH до 20° рН 6-8. Размножава се чрез издънки.

Характеристики


Семейство: Characeae
Континент: Космополит
Биотоп: Неизвестно
Трудност: Лесно
Разположение: Плуващо
Тор, CO2: Не е задължително
Миним. обем: 50л
Вода: Сладка