Aponogeton jacobsenii, (H.W.E. van Bruggen, 1983)

Българско наименование:

Апоногетон якобсении

Снимка на Aponogeton jacobsenii, (H.W.E. van Bruggen, 1983)

Семейство: Aponogetonaceae (прочети повече)

Етимология:
Aponogeton: анаграма на името на рода  Potamogeton ; jacobsenii: на името на датския ботаник  Niels Jacobsen

Разпространение: Шри Ланка (виж картата)
 
Изисквания за CO2: не е необходимо

Светлина: слаба – средна

Температура: 16-22°C

Твърдост на водата:
мека (4-8dH)

pH: 7.0-8.0

Височина: 20-60 см

Ширина: 10-30 см

Скорост на рaстеж: умерена

Изисквания: средни

Трудност: трудно

Тип растение:
грудка, ризома

Описание: Aponogeton jacobsenii обитава реките със силно течение или езера с застояла вода, на надморска височина от 1650 до 2300 м. 

Aponogeton jacobsenii в естественото си местообитание


Параметри на водата в едно от естествените му местообитания: температура 16 °C, pH 7.7, GH/KH < 1 °dH, гъста популация, на открито, бързодвижеща се вода с дълбочина около 30-80 см. Субстрат каменисто – глинен.

Дълго време Aponogeton jacobsenii е смятан погрешно за синоним на Aponogeton crispus.

Aponogeton jacobsenii е водно растение с ризома с дължина до 22 см и ширина до 4.5 см. Листата са с размер до 22-35см. с дръжка, светло до тъмно зелени или наситено червенокафяви.


Цвят на Aponogeton jacobsenii


Aponogeton jacobsenii не може да се отглежда при високите температури в тропическия аквариум, затова има само ограничена употреба в акваристиката. Това не е много добре адаптиращ се вид, което си личи и от малкия му ареал на разпространение. Временно надводно отглеждане е възможно при осигуряване на висока влажност. Този вид не се нуждае от период на покой.

Приложение в Аквариума: Aponogeton jacobsenii не е подходящо за отглеждане в аквариум.
 

Характеристики


Семейство: Aponogetonaceae
Континент: Азия
Трудност: Много трудно(a) за отглеждане
Разположение: Заден план
Тор, CO2: Не е задължително
Миним. обем: 100л
Вода: Сладка

Карта на разпространение


Добавенo на 10.01.2011 г; промененo на 26.02.2024 г