Spirodela polyrhiza, (Linne Schleiden, 1839)

Българско наименование:

Спиродела полифиза

Снимка на Spirodela polyrhiza, (Linne  Schleiden, 1839)

Име: Spirodela polyrhiza
(Linné) Schleiden (1839)
 
Популярно име: 
Спиродела полифиза

Семейство: Lemnaceae

Синоними:
Lemna polyrhiza.

Етимология: Spirodela: speira = нишка, delos = ясна; polyrhiza: многокоренна.

Разпространение:  Европа, Азия

Изисквания за CO2: не е необходимо

Светлина: слаба - средна

Температура: 15-30 °C

Твърдост на водата: мека - твърда

pH: 5.0-8.0

Разположение в аквариума: на повърхността

Скорост на рaстеж: много бърза

Изисквания: ниски

Трудност: лесно

Тип растение: плаващо
 

Описание

Spirodela polyrhiza е малко плаващо растение, разпространено по целия свят с изключение на Южна Америка. Обитава блата, застояли и бавно течащи води. Среща се в България, Тунжанската хълмиста равнина, най-често с Lemna minor, нарядко в цялата страна докъм 800 м н.в.


Spirodela polyrhiza в естественото си местообитание

Стъблото на Spirodela polyrhiza е силно редуцирано и видоизменено във вид на тъмнозелена пластинка, наподобяваща "листенце", 4-10 мм в диаметър, с 5-15 коренчета прикрепени в една точка по долната му повърхност, която е оцветена в червено. 

Spirodela polyrhiza  расте дори в много кисела вода с pH= 4, може да оцелее дори при температури до -40 °C през зимата и 38 °C през лятото. Цъфти много рядко.

Предпочита леко движение на повърхността на водата.


Приложение в Аквариума

Spirodela polyrhiza се използва за храна на някои видове риби или за засенчване на чувствителни към пряка светлина растения.
Развива се много добре на слънчеви места в градинското езеро.

Характеристики


Семейство: Lemnaceae
Континент: Космополит
Биотоп: Космополит
Трудност: Лесно(a) за отглеждане
Разположение: Плуващо
Тор, CO2: Не е задължително
Миним. обем: 30л
Вода: Сладка

Карта на разпространение


Добавенo на 02.04.2010 г; промененo на 28.02.2024 г