всички растения

Lemna minor, (Linnе, 1753)

Българско наименование: Дребна водна леща
Lemna minor, (Linnе, 1753)
Lemna minor, (Linnе, 1753)

Семейство: Lemnaceae

Етимология:
Lemna: Гръцко наименование на растението, minor: малка (по-малка от Spirodela polyrhiza).

Разпространение: Широкоразпространена в регионите с умерен климат, с изключение на източна Азия и Австралия.

Изисквания за CO2:
не е необходимо

Светлина:
слаба - силна

Температура: 15-32 °C

Твърдост на водата: мека - твърда

pH: 5.0-9.0

Височина: 1-5 мм

Ширина: 1-8 мм

Разположение в аквариума: на повърхността

Скорост на рaстеж: бърза

Изисквания: ниски

Трудност: лесно

Тип растение:
плаващо


Описание


Lemna minor е космополитно разпространена, обитава блата, застояли води, канали, канавки и големи локви, богати на органични вещества.


Lemna minor в естественото си местообитание

Плаващото на повърхността растение се състои от 1 до 3 заоблени, яйцевидни до елипсовидни "листенца" с дължина от 1 до 8 мм и ширина до 5 мм., плоски, светлозелени с по един нишковиден корен на "листенце" с дължина 1-2 см.

Размножава се много бързо чрез дъщерни растения. Малката водна леща често попада в аквариумите случайно с други растения в които е оплела коренчето си.

В България се среща навсякъде.

 

Приложение в Аквариума

Lemna minor се използва основно в развъдни аквариуми като скривалище на малките.


Аквариум с
Lemna minor

 

Семейство:
Твърдост:
Мека - твърда
Континент:
Космополит
Биотоп:
Растеж:
Много бързо
Трудност:
Лесно
Разположение:
Плуващо
Светлина:
Слабо - силно
Тор, CO2:
Не е задължително
Миним. обем:
30л
Температура:
15° - 30°
pH:
5,0 - 9,0
Вода:
Сладка
Връзки за споделяне: