Lemna gibba, (Linnе, 1753)

Българско наименование:

Издута водна леща

Снимка на Lemna gibba, (Linnе, 1753)

Семейство: Lemnaceae

Синоними: Lenticula gibba

Етимология: Lemna: Гръцко наименование на растението; gibba: изпъкнал, отнася се издутата долна част на листа

Разпространение: в региони с умерен климат - Америка, Европа, Африка, югозападна Азия - без Австралия.

Изисквания за CO2: не е необходимо

Светлина: слаба - силна

Температура: 15-30°C

Твърдост на водата: мека - твърда

pH: 5.0-9.0

Височина: 4мм

Ширина: 0.8-6 мм

Разположение в аквариума: на повърхността

Скорост на растеж: бърза

Изисквания: ниски

Трудност: лесно

Тип растение:
плаващо

Описание

Lemna gibba обитава  тихи, постоянни или временни води - блата, езерца, канали и застояли или бавнотечащи води до 300 м надморска височина.  Във временни води, плода оцелява по време на сухия период в блатото. Този вид не обича вода с pH под 4 и расте само в такава с висока проводимост (между 100 и 3370 uS/см).

Географския й ареал включва районите с умерен климат в Европа, включително Великобритания, Хималаите, Африка и Америка.

Среща се в България и фигурира в "Червената книга на НР България" със статут рядък вид. Разпространена е по Черноморското крайбрежие, Североизточна България, Дунавската равнина, Тракийската низина и Тунджанската хълмиста равнина.


Lemna gibba в естественото си местообитание

Lemna gibba е дребно растение, плуващо на повърхността на водата. Листата са яйцевидни, гладки, с дължина 1-8 мм и ширина 0.8-6 мм, с дебелина до 4 мм, зелени, понякога с червени точки както и червени отдолу.

Lemna gibba и Lemna minor често са нежелани растения, поради бързото им разпространение при подходящи условия.  Те могат да попаднат много лесно в аквариума когато засаждате новозакупени растения.  Въпреки това, Lemna gibba  може да бъде и полезна като индикатор за хранителните вещества: лошият ръст показва, че хранителните вещества са недостатъчни и е необходимо торене.


Приложение в Аквариума

Lemna gibba се използва основно в развъдни аквариуми като скривалище на малките.

Характеристики


Семейство: Lemnaceae
Континент: Космополит
Биотоп: Космополит
Трудност: Лесно(a) за отглеждане
Разположение: Плуващо
Тор, CO2: Не е задължително
Миним. обем: 30л
Вода: Сладка

Карта на разпространение


Добавенo на 01.04.2010 г; промененo на 29.02.2024 г