Zosterella dubia, (Small, 1913)

Българско наименование:

Зостерела дубия

Снимка на Zosterella dubia, (Small, 1913)

Име: Zosterella dubia (Jacquin) Small (1913)

Популярно име:  Water Star Grass

Семейство: Pontederiaceae

Сининими: Commelina dubia, Heteranthera graminea, Heteranthera dubia

Етимология: Zosterella: приличаща на рода Zosterella  (морска трева); dubia: колеблив, неясен

Континент: Северна Америка

Разпространение: Централните и Източните части на САЩ, Мексико, Куба

Изисквания за CO2:
не е задължително

Светлина: средна

Температура:
18-25 °C

Твърдост на водата: 
мека - твърда (dGH = 0-20 dH)

pH: 6.0-8.0

Височина: 15-50 см

Ширина: 10-24 см

Разположение в аквариума: преден, заден план

Скорост на рaстеж: бърза

Изисквания: средни

Трудност: лесно

Тип растение:
стеблено

Описание: Zosterella dubia е много бързо растящо растение, обитаващо големи области от Северна Америка, чак до Централна Америка. В природата може да бъде открито да расте подводно или частично потопено във водата, в стоящи или бавноподвижни води.


Zosterella dubia в естественото си местообитание

Отделните растения може да се различават едно от друго по ширината или формата на листата.
Стъблото е удължено, правостоящо, интензивно разклонено. Разположението на листата е едно след друго. Те са седящи, с дължина до 10 см, ширина до 0.5 см, с линейна форма, тъмно-зелени. Цветовете са жълти. 

Цветове на Zosterella dubia


Осветление : 0.35-0.5 Вт/л. Вода: 18-25°С, dH до 20°, рН 6.0-8.0. Предпочита ситен субстрат.

Zosterella dubia се размножава чрез издънки от основното растение. Те могат лесно да бъдат отрязани и засадени някъде другаде в субстрата. Винаги внимавайте да не смачкате стеблото когато ги засаждате, защото ще загние и растението ще загине.

Приложение в Акваскейпа: Zosterella dubia се използва най-често в заден план, където успешно закрива оборудването в аквариума. Засажда се в група, която след време става гъст храст. При често подрязване може да се използва дори и в преден план.


  Аквариум със Zosterella dubia в преден план

Характеристики


Семейство: Pontederiaceae
Континент: Северна Америка
Трудност: Лесно(a) за отглеждане
Разположение: Заден план
Тор, CO2: Не е задължително
Миним. обем: 30л
Вода: Сладка

Карта на разпространение


Добавенo на 29.04.2004 г; промененo на 23.05.2024 г