Aponogeton rigidifolius, (H.W.E. van Bruggen, 1962)

Българско наименование:

Апоногетон риджидифолиус

Снимка на Aponogeton rigidifolius, (H.W.E. van Bruggen, 1962)

Семейство: Aponogetonaceae (прочети повече)

Етимология: Aponogeton: анаграма на името на рода  Potamogeton ; rigidifolius: с твърди листа 

Разпространение: Шри Ланка (виж картата)

Изисквания за CO2: необходимо е СО2 и торене 

Светлина: средна – много силна

Температура: 24 - 32 °C 

Твърдост на водата: много мека - мека (1 - 5dH) 

pH: 5.5 - 7.0 

Височина: 30 - 60 см

Ширина: 20 - 35 см 

Разположение в аквариума: заден план 

Скорост на растеж: бавна 

Изисквания: средни 

Трудност: средна 

Тип растение: грудка

Описание: Aponogeton rigidifolius обитава както бавноподвижни води, така и такива със силно течение, на дълбочина до 1.5 м, на открито или на сянка. Субстратът е смес от пясък и чакъл. 

Параметри на водата в едно от естествените му местообитания в Шри Ланка: температура 23 - 28 °C, pH 6.2 - 6.9, GH/KH < 1 °dH.


Aponogeton rigidifolius в естественото си местообитание

Aponogeton rigidifolius е водно растение с дълга, тънка, силно разклонена ризома. Листата са лентоподобни, с дължина до 60см, и ширина до 3 см, маслено до тъмно зелени.

Aponogeton rigidifolius се чувства най-добре в мека до средно твърда вода, с pH леко в киселата зона (необходимо е подаване на СО2).  Освен това, важно е да има течение на водата, така че най-подходящото място за него е близо до филтъра. 


Цвят на Aponogeton rigidifolius

Aponogeton rigidifolius спада към групата на претенциозните видове, изискващи силна светлина. Това растение не се нуждае от период на покой. В аквариум се развива бавно. Размножаването е възможно с разделяне на ризомата.  

Когато купувате Aponogeton rigidifolius, гледайте да е с поне 10см дължина.


Приложение в Аквариума: 
Aponogeton rigidifolius е подходящ за заден план в аквариума или като солитер.


Аквариум с Aponogeton rigidifolius

 

Характеристики


Семейство: Aponogetonaceae
Континент: Азия
Трудност: С определени изисквания
Разположение: Заден план
Тор, CO2: Препоръчва се торене и CO2
Миним. обем: 150л
Вода: Сладка

Карта на разпространение


Добавенo на 29.04.2004 г; промененo на 22.04.2024 г