Pictichromis paccagnellae (Axelrod, 1973)

Българско наименование:

Снимка на Pictichromis paccagnellae (Axelrod, 1973)

Двуцветен Пиктохромис, още наричан Bicolor Dottyback или Royal Dottyback.

Разпространени са в Австралия, Западния Тихокеански регион, Големия Бариерен риф


Максимален размер
:  7см

Соленост: 1.022 - 1.026

Съвместимост: Виж диаграмата

Pictichromis paccagnellae не се страхува от другите риби и ще защитава територията си срещу два или три пъти по-едри риби от него. Също така яде декоративните скариди и досадните bristleworms.

Силно териториален вид, не трябва никога повече от една да се отглежда в аквариума, който трябва да e с обем не по-малък от 400 литра. Дори и тогава териториалните спорове са чести. Wrasses, Gobies, други Pseudochromis и Anthias трябва да се избягват.

Храненето трябва да е с местни храни включващи морски скариди и замразени храни.

Много агресивни срещу новопристигналите риби. Нуждаят се от множество дупки за криене, изобилие от живи камъни и изискват голяма територия за себе си.

Аквариума трябва да има обезателно капак, тъй като тези риби са известни скачачи.

Много издръжлив вид, допустими са по-големи изменения в параметрите на водата от тези за други видове.

Характеристики


Семейство: Pseudochromidae
Континент: Неизвестно
Трудност: Лесно(a) за отглеждане
Слой: Среден слой
Миним. обем: >400л
Вода: СоленаКарта на разпространение


Добавенo на 04.03.2010 г; промененo на 17.04.2024 г