Биотоп Голям бариерен риф

Големият бариерен риф е верига от коралови рифове и острови, намиращи се в Коралово море на североизточния бряг на Австралия. Представлява най-голямата коралова система в света, съставена от близо 3 000 коралови рифа и 900 острова, и е на възраст 18 милиона години. Дължината му е 2 500 километра, започвайки от Тропика на Козирога до Гладстон и достигайки на север до Торесовия пролив, отделящ Австралия от Нова Гвинея, а ширината му варира от 2 до 150 km.  В него живвеят над 15 000 вида риби. Площта му обхваща 344 400 кв. км, което е повече от площта на Великобритания. Голяма част от рифовете, под влияние на абразионно-акумулативната дейност на океана са се превърнали в коралови острови.

Карта на Големия бариерен риф

Най-интензивен ръст на рифа се забелязва едва през последните 8000 години, след значително повишаване нивото на Световния океан. Най-младите рифове са разположени върху по-стари на дълбочина 15-20 метра.  Уязвимостта на коралите се обяснява с параметрите на околната среда. Температурата на водата не трябва да е по-ниска от 17,5 °C (идеалната температура е 22—27 °C) — това обяснява защо Големия бариерен риф не се разпространява по на юг от Тропика на Козирога. Водата, в която растат коралите, трябва да бъде с определена соленост, затова бариерния риф се ограничава до границите на Нова Гвинея, където река Флай внася в океана голямо количество сладка вода.

Тук живеят повече от 400 вида корали. По-голямата част от тях са твърди корали — гъбовидни корали, мозъкообразни корали и тъй наречените «еленови рога». Окраската на тези корали може да варира от червен до тъмножълт. Срещат се меки корали, при които отсъства карбонатен скелет, вместо него в неговите тъкани има малки твърди кристални структури, наречени склерити.
Между Големия бариерен риф и прибрежието се простира лагуна. Този плитководен район рядко превишава 100 м дълбочина, покрит от мътен слой, защитен от прибрежни рифове. От страна на морето склоновете на рифа рязко спадат на хиляди метра под морското равнище. Рифа от тази страна е подложен на влиянието на вълните и ветровете.

Големият бариерен риф

Растежът на коралите в големия бариерен риф е най-бърз, докато на местата, където вълните и температурата достигат екстремални стойности, рифовете губят най-голямо количество строителен материал. Голяма част от свободния материал запълва рифовете и образува нови скали като на рифа протичат постоянни, сменящи се един друг процеси на разрушение и последващо възстановяване.

 

Морска звезда - Blue Linckia


Pterois antennata

 

Chelmon rostratus

 


Отровата на синьопръстения октопод Hapalochlaena lunulata убива човека с едно ухапване


С глобалното затопляне е свързана една голяма опасност за оцеляването на рифовете — обезцветяването. Този процес е един от най-разпространените и е слабо изучен. При повишаване температурата на водата дори с един градус над обикновеното, обитаващите в полипите водорасли загиват. Повредата на коралите изселва зооксантелите (симбиозни водорасли), които им придават ярка окраска. В резултат на това в колониите се образуват бели участъци. Тези участъци обаче не са лишени напълно от водорасли. В някои случаи е възможно частично възстановяване или появата на нови видове зооксантели. Установено е, че обезцветените колонии не растат и по-лесно се разрушават от вълновата дейност на океана.

Риби от биотоп Голям бариерен риф