Chaetomorpha sp.

Българско наименование:

Снимка на Chaetomorpha sp.

Популярно име: Spaghetti Algae или Green Hair Algae

Разпространение: САЩ

Осветление: Умерено до силно

Цветна форма: Зелена

Течение: Силно

Соленост: 1.023-1.025

Добавки: Магнезий, Микроелементи, Желязо


Водораслото Chaetomorpha e прекрасно макроводорасло за рефюджиуми.  Прилича на кълбо рибарско влакно. Това водорасло е бързорастящо и не е по-вкуса на много растителноядни видове.

Chaetomorpha премахва фосфатите и нитратите от водата.  За увеличаване на количеството полезни вещества които отделя, то се нуждае от умерена до силна светлина и силно течение на водата.  Перфектно подхожда за водораслов филтър.

Chaetomorpha е предпочитано пред другите макроводорасли като Caulerpa, защото  е много по-вероятно да се размножава в аквариума.  Освен това то лесно може да се махне, защото не се прикрепва към камъните или субстрата.

Характеристики


Семейство: Cladophoraceae
Континент: Северна Америка
Биотоп: САЩ
Трудност: С определени изисквания
Слой: Неизвестно
Миним. обем: Неизвестно
Вода: СоленаДобавена на 05.03.2010 г