Phalloceros caudimaculatus  (Hensel, 1868)

Българско наименование:

Гирардинус

Снимка на Phalloceros caudimaculatus  (Hensel, 1868)

Семейство Poeciliidae.

Разпространени са в Аржентина, Парагвай, Уругвай и южна Бразилия. Обитават неголеми течащи водоеми в равнините и горски места, срещат се и в слабо солени води.

Дължина на самеца до 3 см, на самката до 6 см. D 7-8, А 9-10, ll 28-30. Тяло изтеглено на дължина, леко сплескано отстрани в предната част на тялото и силно-- към опашното стебло. Главата е сплескана отгоре. Самеца има гоноподий. Хайвера се опложда в тялото на самката и тя ражда напълно оформени малки, които веднага започват да се хранят. Гърба е маслено-зелен, останалата част на тялото и плавниците са жълтеникави. Под "D" има черно петно със сребриста или златиста окантовка. При самеца "D" е с черен кант. Мирни, спокойни риби, придържат се към средните и горни слоеве на водата. Може да се отглеждат в общ аквариум, гъсто засаден с растения (и плаващи).

Вода: 20-24°С, dH 10-30°, рН 6,8-8. Може да се добавя сол до 2 г/л. Храна: жива, растителна (в това число и водорасли), заместители.

Размножаване в общ аквариум. Самката след раждането се отделя, защото силно преследва малките. Бременност около 3 седмици. До 80 малки. Стартова храна: "жива прах".

Имa 2 подвида:

Р.c. auratus (Hensel, 1868). Често без петна под "D". Отстрани 7-8 напречни ивици.

P.c.reticulatus (Hensel, 1868). На тялото, а понякога и на плавниците има множество черни петна. Този подвид има разновидност с златист цвят със светли петна.

Характеристики


Семейство: Poeciliidae
Континент: Южна Америка
Трудност: Лесно(a) за отглеждане
Слой: Среден-горен слой
Миним. обем: 100л
Вода: Сладка и бракичнаКарта на разпространение


Добавенo на 29.04.2004 г; промененo на 13.04.2024 г