Sturisoma nigrirostrum  (Fowler, 1940)

Българско наименование:

Черномуцунеста Стуризома

Снимка на Sturisoma nigrirostrum  (Fowler, 1940)

Семейство Loricariidae.
Разпространени са в Панама и северната и централна части на Южна Америка.
Тялото е изтеглено, невисоко, сплескано отдолу, главата е удължена с къс израстък на муцуната, опашното стебло е много дълго.
Самката е по-едра, корема преди хвърляне е силно изпъкнал, сякаш предната част на тялото е повдигната.
Мирни риби, пред деня спокойно лежат на грунда, корените и твърдите предмети, стават активни привечер. Взискателни са към съдържанието на кислород и чистотата на грунда, лошо се чувстват при поява на голямо количество инфузории.
Може да се отглеждат в аквариум с неголеми риби от горните и средни слоеве на водата. Места засадени с растения, корени, камъни.
Вода: 24-28 °С, dН 4-20 °, рН 6,5-7,2. Храна: жива, растителна.
Размножаването е по двойки. Размножителен аквариум без грунд, с камъни и корени в струята на водата, на които самката хвърля до 200 зърна. Самката се отделя, самеца се грижи и пази хайвера. Инкубационен период 5-7 денонощия, малките плуват след 3 денонощия. Стартова храна: ротатории, дребни науплии на циклопс. Полова зрялост след 1,5-2 години.

Разпространени са в Перу. Обитават бавно течащите ручеи и мъртвите ръкави на реките, повърхността на които е богата на плаващи растения. Дължина до 25 см. D 1/7, А 1/5. Горните и долни лъчи на "С" понякога са изтеглени до 10 см. Основното оцветяване на тялото е кафяво, гърба е по-тъмен, корема е сребрист. Муцуната е черна. От нея до началото на "D" по гърба минава тясна тъмно-кафява ивица. Плавниците са прозрачни със ситни кафяви точки при самката. През размножителния период тялото на самеца става едноцветно черно. Добре се чувстват във вода DН 30 °.

Характеристики


Семейство: Loricariidae
Континент: Южна Америка
Трудност: Лесно
Слой: Дънна риба
Миним. обем: 100л
Вода: СладкаДобавенo на 29.04.2004 г; промененo на 01.03.2021 г