Pistia stratiotes, (Linne, 1753)

Българско наименование:

Мидено цвете, Пистия

Снимка на Pistia stratiotes, (Linne, 1753)

Семейство: Araceae

Етимология: Pistia: pistos = воднист, неясен произход; stratiotes: напомнящ на рода Stratiotes

Разпространение:  тропичните райони

Изисквания за CO2:
не е необходимо

Светлина
: умерена

Температура: 22-30 °C

Твърдост на водата: мека – твърда

pH: 5.5-8.0

Височина: 15-25 см

Ширина: 10-15 см

Разположение в аквариума:
плаващо

Скорост на рaстеж:
бърза

Изисквания: ниски

Трудност: лесно

Тип растение:
плаващо

Описание: Pistia stratiotes  е растение с много дълги, силно разклонени корени, обикновено плаващо по водната повърхност, понякога дори вкоренено в субстрат при понижаване на нивото на водата. Листата са групирани в розетка, без дръжка, с дължина до 25 см и ширина до 12 см, но обикновено по малки, светло зелени.

Поради бързото размножаване и добрата адаптивност към околната среда, Pistia stratiotes  е много разпространено в бавноподвижни тропични и субтропични води. Също така предлага идеална среда за развитие на комарите. Понякога расте и в бракични води.

Параметри на водата в едно от естетствените му местообитания - Rio Yanayacu:
температура на водата 15- 28 °C, pH 5.9-8.4, GH < 1-25 °dH, KH < 1-24 °dU
 

Pistia stratiotes  в едно от естествените и местообитания

Pistia stratiotes  е разпространено растение, подходящо през пролетта и лятото за използване в градинското езеро.  В аквариум се ползва като плаващо растение, но остава значително по-дребно.  Най-добре се развива в замърсена, богата на нитрати вода, където може да образува розетка с диаметър до 80 см! Развива се добре в мека и твърда вода, достатъчна му дори умерена светлина.  Оптималната температура е 22-30 °C.  

Приложение в Акваскейпа:
Pistia stratiotes се използва като плаващо растение, най-вече в развъдни аквариуми, където корените му служат за укритие на малките рибки или за построяване на гнездо от лабиринтовите риби.


Pistia stratiotes  в аквариум

 

Характеристики


Семейство: Araceae
Континент: Космополит
Биотоп: Космополит
Трудност: Лесно(a) за отглеждане
Разположение: Плуващо
Тор, CO2: Не е задължително
Миним. обем: 30л
Вода: Сладка

Карта на разпространение


Добавенo на 29.04.2004 г; промененo на 26.05.2024 г