Rineloricaria lanceolata  (Günther, 1868)

Българско наименование:

Перуанска Лорикария. Стройна Лорикария. Тъмна Лорикария.

Снимка на Rineloricaria lanceolata  (Günther, 1868)

Семейство Loricariidae.
Разпространени са в Централна Америка, северните и централни части на Южна Америка. Обитават ручеите и неголемите реки с чиста вода.
Тялото е покрито с костни пластинки, изтеглено на дължина, особено дълго е опашното стебло. Корема е плосък, главата е сплескана, устата е като смукало.
Спокойни, мирни риби, водещи нощен живот, придържат се към долния слой на водата.
Може да се отглеждат в общ аквариум, засаден с растения, с укрития, корени.
Вода: 23-28 °С, dН до 20 °, рН 6-7,5. Храна : жива, растителна, заместители. Размножаването е по двойки, може да стане в общ аквариум. Хвърлянето на хайвера става в пластмасови или керамични тръби, където самката хвърля до 150 зърна, които самеца охранява. След хвърлянето тръбата със самеца се пренася в неголям аквариум с температура с 2-3 °С повече от при отглеждането и с аерация. Инкубационен период 5-7 денонощия. Първите седмици малките се държат в съд с ниво на водата 5 см, като всеки ден се сменя водата. Стартова храна: "жива прах" /ротатории, науплии на артемия/. Полова зрялост след 8-12 месеца.

Разпространени са в Перу и в р.Амазонка. Дължина до 13 см. D 1/7, А 1/5. Гърба е жълто-кафяв, страните са черно-маслени до черни с тесни жълто-кафяви ивици и петна. Плавниците са с тъмни петна. При самеца на главата има четиновидни израстъци. Самката след хвърлянето яде хайвера, който е извън тръбата.

Характеристики


Семейство: Loricariidae
Континент: Южна Америка
Трудност: Средно
Слой: Дънна риба
Миним. обем: 100л
Вода: СладкаДобавенo на 29.04.2004 г; промененo на 08.03.2021 г