Copella arnoldi  (Regan, 1912)

Българско наименование:

Копела Арнолди

Снимка на Copella arnoldi  (Regan, 1912)

Семейство Lebiasinidae.

Разпространени са в неголеми, гъсто обрасли с растителност водоеми от долното течение на реките Амазонка и Пара, а също на о.Маражо. Дължина на самеца e до 8 см, на самката до 6 см._D 10, А 11, ll 23-24. Тялото е изтеглено на дължина, леко сплескано отстрани, профилите на гърба и корема са почти прави.Устата е горна. "D" е висок, отнесен назад. Горната част на "С" е удължена. Гърбът е жълто-кафяв, страните са червено-кафяви с зеленикави до жълто-зелени оттенъци. През очите около муцуната минава черна ивица. Тъмната окантовка на люспите образува на тялото надлъжна ивица. Хрилните капачета са с зелено-златисти петна. В основата на "D" има бяло, а над него черно петно. Самеца е по-интензивно оцветен, с по-удължена горна част на "С". Рибите са миролюбиви, макар че самците се бият помежду си, но без да си нанасят вреда. Понякога са страхливи, могат да изкочат от водата. Най-често се придържат към горния слой на водата. Най добре е да се отглеждат група риби. Може и в общ аквариум, закрит отгоре , с засадени и плаващи растения. Вода: 22-25°С, dH 4-15°, рН 6-7,5. Храна: жива, дополнително растителна, заместители. Хранят се от повърхността. Размножаване както в общ, така и в размножителен аквариум с дължина от 50 см, с растения и плътно-покриващо го покривно стъкло на височина 4-7 см от повърхността на водата. Вода: 24-28°С, dH до 6°, КН до 1°, рН 5,5-6,5. (Има информация за развъждане във вода с dH 20° и рН 7). За субстрат служи обикновено покривното стъкло, ако то е много високо, то показващата се от водата стена на аквариума. За размножаване се слага група риби с превес на самките. Самеца се размножава само със самката, която преди скока се придържа към определена негова страна (за едни самци отдясно, за други -- отляво). Препоръчва се за стимулиране на размножаването да се направи частична смяна на водата с по студена и с екстракт от торф и настройка от черен чай. Първоначално рибите правят пробни скокове към покривното стъкло. Когато от стъклото се откъсва самката, а след няколко секунди и самеца, то хайвера и хвърлен и оплоден. Самката хвърля до 200 зърна. Самеца се придържа към хайвера, поливайки го с вода с удари с опашния си плавник. Инкубационния период зависи от температурата на въздуха, при 25°С -- 30 ч. Колебанието на температурата зъдържа излюпването на личинките. След 4-6 денонощия малките падат във водата заедно с капки вода и се придържат към повърхността. Стартова храна: инфузории. Може хайвера да се махне от покривното стъкло с помоща на птиче перо и да се сложи в инкубатор с ниво на водата 1 см и слаба аерация. След като малките проплуват, нивото се вдига до 5 см. Полова зрялост след 6-8 месеца.

Характеристики


Семейство: Lebiasinidae
Континент: Южна Америка
Трудност: Лесно(a) за отглеждане
Слой: Среден-горен слой
Миним. обем: 50л
Вода: СладкаКарта на разпространение


Добавенo на 29.04.2004 г; промененo на 28.09.2023 г