Cichlasoma portalegrense  (Hensel, 1870)

Българско наименование:

Цихлазома Порту-Алегри

Снимка на Cichlasoma portalegrense  (Hensel, 1870)

Семейство цихлиди (Cichlidae).
Разпространени са в южната част на Северна Америка, Централна Америка и тропиците на Южна Америка. Обитават реките, езерата и местата затопляни през пълноводието.
Тялото е умерено изтеглено на дължина, често високо, отстрани сплескано. Главата е голяма, очите са едри, устата е крайна, устните са дебели. "D" е дълъг.
Няколко дни преди хвърлянето на хайвера при самеца се вижда малък и остър семепровод, при самката -- едро, конусовидно, с тъп край, яйцеполагало.
Рибите са териториални, двойките се образуват в млада възраст от група риби. Степента на агресивност при защитаване на територията зависи от вида и значително се повишава през периода на грижа за хайвера и потомството. Придържат се към средните и долни слоеве на водата.
Някои видове ровят грунда и изравят растенията.
Отглеждат се, обикновено, във видов аквариум или в аквариум с други риби от семейството. Аквариум с укрития от камъни и корени, камъни хоризонтално и наклонено разположени към повърхността, пещери, вертикално поставени камъни за разделяне на териториите (размера на територията зависи от агресивността на вида, размера на рибите, а също от техния характер, обикновено са достатъчно 40 см дължина), плаващи растения. Възможността за засаждане на вкореняващи се растения зависи от вида на рибите.
Най добре е в аквариума да се сложи група колкото се може по-млади риби и когато те се разделят на двойки се оставя нужното количество, следейки за тяхното поведение.
Храна: жива (в това число и дребни риби), растителна, заместители. Размножаване както в общ, така и в развъден аквариум със субстрат. Размножаването се стимулира със смяна на водата (до 2 обема за седмица) и повишаване на температурата с 1-2°С. Може да се опита да се получи хайвер от непознати една за друга риби, като се раздели самката и самеца със стъкло, за да свикнат една с друга, но това не винаги е успешно. Хайвера се хвърля на твърди предмети, понякога на едър лист на растение. Излюпените след 2-6 денонощия личинки родителите преместват в изровени в грунда ямички, а когато малките, след 3-7 денонощия, поплуват, ги охраняват. Стартова храна: "жива прах", науплии на циклопс, нематоди.

Разпространени са в спокойните и бавнотечащи води на Боливия, Парагвай и южната част на Бразилия. Дължина до 20 см, в аквариум по-малко. D XV/10, А 111/9, ll 24-25. Основното оцветяване на тялото е сиво-жълто до червеникаво-кафяво, гърба е маслено-зелен, корема е белезникав с розов блясък. От очите до корена на "С" минава неравна тъмна ивица. В горната част на корена на "С" има черно петно със светъл кант. Понякога отстрани се виждат бледи напречни ивици. Нечифтните плавници са кафеникаво-виолетови със сини ивици и петна. През размножителния период оцветяването е по тъмно. Самеца е по-едър. Рибите са доста агресивни, силно ровят грунда и не щадят растенията. Отглеждане във вода dH 40°, а развъждане при dH 20°.

Характеристики


Семейство: Cichlidae
Континент: Южна Америка
Трудност: С определени изисквания
Слой: Дънна риба
Миним. обем: 150л
Вода: СладкаКарта на разпространение


Добавенo на 29.04.2004 г; промененo на 18.05.2021 г