Carassius auratus auratus  (Linnaeus, 1758)

Българско наименование:

Златна рибка

Снимка на Carassius auratus auratus  (Linnaeus, 1758)

Семейство Cyprinidae.

Първите сведения за златната рибка ("Чи") са получени от Китай и се отнасят към периода между 968 и 975 г.

Дължина до 30 см. В аквариум по-малко. Тялото е изтеглено, елипсовидно, с остра муцуна, сплескано отстрани. "D" е дълъг, започва от средата на туловището, "С" е двоен, "А" е къс отнесен към края на туловището. Гърбът е червено-златист, корпуса е златист, корема е жълтеникав. Плавниците са червени, червеникави или жълтеникави. Има също бледо-розови, червени, бели, черни до черно-сини, жълти до кафяви и петнисти екземпляри. Китайските и японски селекционери са получили голямо количество разновидности на златните риби.

 

 

 

Astrologer
Българско наименование: Звездоброец

Долната част на очната кухина е превърната в мехур, който изтласква очната ябълка нагоре, поради което рибата има възможност да гледа само нагоре. Тялото е късо, гръбен плавник отсъства, окраската е предимно златисточервена.
Calico
Българско наименование: Калико

Така в Япония се нарича златната рибка, която съчетава в окраската си бели, черни, жълти и червени тонове. На третата година от живота й се появява и син цвят. Най-ценени са екземплярите с големи цветни петна, разположени не само по тялото, но и по всички плавници.Cometa
Българско наименование: Комета

Има дълъг опашен плавник, който при най-добрите екземпляри превишава дължината на тялото 3-4 пъти. Високо ценени са рибите със сребристо тяло и червен или жълт опашен плавник.
Lionhead
Българско наименование: Лъвска глава


Lionhead Характерна особеност на тази порода са червените мастни израстъци по главата и хрилните капачета и отсъствието на гръбен плавник. Тялото е кръгло, плавниците са къси. Лъвската глава е най-красива на 4-5 годишна възраст.

 

Oranda
Българско наименование: Оранда


Отличава се от воалната златна рибка по характерния си мастен израстък на главата. Тази порода има много цветни вариации. Особено се цени "червената шапчица" с млечнобяло тяло и червен израстък на главата. Отличава се от воалната златна рибка по характерния си мастен израстък на главата. Тази порода има много цветни вариации. Особено се цени "червената шапчица" с млечнобяло тяло и червен израстък на главата.
Shubunkin
Българско наименование: Шубункин


Обикновена златна рибка с удължено тяло и плавници. Отличава се с пъстра окраска и мозаечен рисунък и почти прозразчни люспи. Ценят се най-вече екземплярите с преобладаващи синьо-виолетови тонове.Telescope
Българско наименование: Телескоп


Една от най-интересните породи с големи изпъкнали очи. Общоприети критерии за качествата на телескопите са късото яйцевидно тяло, значителните размери на плавниците и очите. Черните и безлюспести решетъчни телескопи са нежни, топлолюбиви видове, изискващи много грижи.


 

Характеристики


Семейство: Cyprinidae
Континент: Азия
Биотоп: Китай
Трудност: С определени изисквания
Слой: Дънен-среден слой
Миним. обем: 30л
Вода: СладкаКарта на разпространение


Добавенo на 29.04.2004 г; промененo на 14.06.2021 г