Carassius auratus (Linnaeus, 1758)

Българско наименование:

Златна риба

Снимка на Carassius auratus (Linnaeus, 1758)
Синоними: Goldfish, Carasius auratus (Linnaeus, 1758), Carassius auratus subsp. argenteaphthalmus (Nguyen, 2001), Carassius auratus subsp. ater (Bade, 1894), Carassius auratus subsp. auratus, Carassius auratus subsp. buergeri (Temminck & Schlegel, 1846), Carassius auratus subsp. burgeri (Temminck & Schlegel, 1846), Carassius auratus subsp. cantonensis (Tchang, 1933), Carassius auratus subsp. coeruleus (Bade, 1894), Carassius auratus subsp. discolor (Bade, 1894), Carassius auratus subsp. elegans (Bade, 1894), Carassius auratus subsp. grandoculis (Temminck & Schlegel, 1846), Carassius auratus subsp. gyrantes (Bade, 1894), Carassius auratus subsp. italianus (Bade, 1894), Carassius auratus subsp. longicaudatus (Dürigen, 1897), Carassius auratus subsp. macrophthalmos (Dürigen, 1886), Carassius auratus subsp. magnificus (Bade, 1894), Carassius auratus subsp. ovatus (Dürigen, 1897), Carassius auratus subsp. ploetzia (Bade, 1894), Carassius auratus subsp. quadricolor (Bade, 1894), Carassius auratus subsp. ruber (Bade, 1894), Carassius auratus subsp. uranoscopus (Dürigen, 1897), Carassius auratus var. americanus (Wolf, 1908), Carassius auratus var. cantonensis (Tchang, 1933), Carassius auratus var. europensis (Wolf, 1908), Carassius auratus var. oviformis (Zernecke, 1897), Carassius auratus var. simplex (Zernecke, 1897), Carassius auratus var. uranoscopus (Zernecke, 1897), Carassius auratus var. wui (Tchang, 1930), Carassius auratus subsp. wui (Tchang, 1930), Carassius buergeri, Carassius buergeri subsp. grandoculis, Carassius burgeri (Temminck & Schlegel, 1846), Carassius carassius subsp. auratus (Linnaeus, 1758), Carassius chinensis (Gronow, 1854), Carassius coeruleus (Basilewsky, 1855), Carassius discolor (Basilewsky, 1855), Carassius encobia (Bonaparte, 1845), Carassius grandoculis (Temminck & Schlegel, 1846), Carassius japonicus (Mulertt, 1883), Carassius orientalis (Mulertt, 1883), Carassius pekinensis (Basilewsky, 1855), Cyprinus abbreviatus (Richardson, 1846), Cyprinus auratus (Linnaeus, 1758), Cyprinus auratus subsp. kinyu (Walbaum, 1792), Cyprinus chinensis (Gronow, 1854), Cyprinus coeruleus (Brind, 1914), Cyprinus gibelioides (Cantor, 1842), Cyprinus langsdorfii (Valenciennes, 1842), Cyprinus maillardi (Guichenot, 1863), Cyprinus mauritianus (Bennett, 1832), Cyprinus nigrescens (Günther, 1868), Cyprinus quadrilobatus (Lacépède, 1803), Cyprinus telescopus (Lacepède, 1803), Cyprinus thoracatus (Valenciennes, 1842), Leuciscus auratus (Mauduyt, 1849), Neocarassius ventricosus (Castelnau, 1872)

Етимология: Carassius: от латински karass, karausche - европейски шаран, auratus: auratus - позлатен

Семейство: Cyprinidae

Разпространение: Carassius auratus са разпространени в Азия: централна Азия, Китай и Япония. Въведени са в целия свят.

Първите сведения за златната рибка ("Чи") са получени от Китай и се отнасят към периода между 968 и 975 г.  Китайските и японски селекционери са получили голямо количество разновидности на златните риби.


Astrologer

Българско наименование: Звездоброец

Долната част на очната кухина е превърната в мехур, който изтласква очната ябълка нагоре, поради което рибата има възможност да гледа само нагоре. Тялото е късо, гръбен плавник отсъства, окраската е предимно златисточервена.


Calico

Българско наименование: Калико

Така в Япония се нарича златната рибка, която съчетава в окраската си бели, черни, жълти и червени тонове. На третата година от живота й се появява и син цвят. Най-ценени са екземплярите с големи цветни петна, разположени не само по тялото, но и по всички плавници.


Cometa

Българско наименование: Комета

Има дълъг опашен плавник, който при най-добрите екземпляри превишава дължината на тялото 3-4 пъти. Високо ценени са рибите със сребристо тяло и червен или жълт опашен плавник.


Lionhead

Българско наименование: Лъвска глава

Характерна особеност на тази порода са червените мастни израстъци по главата и хрилните капачета и отсъствието на гръбен плавник. Тялото е кръгло, плавниците са къси. Лъвската глава е най-красива на 4-5 годишна възраст.


Oranda

Българско наименование: Оранда

Отличава се от воалната златна рибка по характерния си мастен израстък на главата. Тази порода има много цветни вариации. Особено се цени "червената шапчица" с млечнобяло тяло и червен израстък на главата.


Shubunkin

Българско наименование: Шубункин

Обикновена златна рибка с удължено тяло и плавници. Отличава се с пъстра окраска и мозаечен рисунък и почти прозразчни люспи. Ценят се най-вече екземплярите с преобладаващи синьо-виолетови тонове.


Telescope

Българско наименование: Телескоп

Една от най-интересните породи с големи изпъкнали очи. Общоприети критерии за качествата на телескопите са късото яйцевидно тяло, значителните размери на плавниците и очите. Черните и безлюспести решетъчни телескопи са нежни, топлолюбиви видове, изискващи много грижи.

Хабитат: Carassius auratus обитават реки, езера, изкуствени басейни, канали с бавноподвижна или стояща вода.


типичен хабитат на Carassius auratusCarassius auratus в естествения си хабитат


Максимална стандартна дължина:
48см, обикновено 10см

Размер на аквариума: аквариум с обем от 50 литра

Условия за отглеждане: Carassius auratus обичат да ровят в субстрата, затова той трябва да е от пясък. По краищата на аквариума може да засадите растения с мощна коренова система, като затиснете корените им с големи камъни. За отглеждане на рибите е необходим аквариум с обем от 30 литра за една риба. Желателно е да има и капак, защото понякога изкачат от водата.

Параметри на водата: температура 15° - 30°С, pH 6.0 - 8.0, твърдост 7-24°dH. Предпочитат по-студена вода.

Храна: В природата Carassius auratus се храни с планктон, безгръбначни, детрит и растителен материал. В аквариум приема всякакви храни, но не трябва да се прехранва.

Поведение и съвместимост: Carassius auratus са миролюбиви риби. Могат да се отглеждат заедно с други миролюбиви, за предпочитане бавноподвижни риби, които живеят при подобни условия.

Сексуален диморфизъм: Полово зрелите женски са по закръглени от мъжките

Размножаване: Carassius auratus достига до полова зрялост на възраст от 2 години.

За размножаване е необходим развъден аквариум с обем 30 - 50 литра, с пясъчен субстрат и няколко дребнолистни растения.

Преди това рибите се гледат отделно 2-3 седмици и се хранят с разнообразни храни. За размножаване се пускат 2-3 мъжки и 1 женска.

Първоначалната температура на водата трябва да е около 25°С. За стимулиране на размножаването тя се повишава плавно с 5°С.
Мъжките преследват женската, като избиват от нея хайвера, който се пада на дъното или полепва по листата на растенията. Женската може да хвърли до 10 000 хайверни зърна. Веднага след хвърлянето на хайвера рибите се изваждат.

Инкубационния период е около 2 дена, след още 3 дена малките плуват и търсят храна.

Стартова храна - инфузории, като порастнат малко науплии на артемия, циклопс.

Продължителността на живота на Carassius auratus е около 14 години.

Източници:
houseaqua.ru

Характеристики


Семейство: Cyprinidae
Континент: Азия
Биотоп: Китай
Трудност: С определени изисквания
Слой: Дънен-среден слой
Миним. обем: 50л
Вода: СладкаКарта на разпространение


Добавенo на 29.04.2004 г; промененo на 28.09.2023 г