Биотоп Езерото Виктория

ЕЗЕРОТО ВИКТОРИЯ

 

Дължина: 320 km

Ширина:  275 km максимална

Площ: 68 800 km2

Воден обем:  2750 km3

Надморска височина: 1134 m

Топографска карта на езерото Виктория

Виктория е езеро, което се намира в източната част на централна Африка, разположено на плато в Източноафриканската рифтова долина между двата клона на Великия африкански рифт. Простира се от двете страни на Екватора и е най-голямото африканско езеро. Нарежда се на трето място в света по площ след Каспийско море и Горното езеро в Северна Америка и на второ място сред сладководните езера. Виктория е и най-голямото тропическо езеро в света. Захранва се главно от дъждовете, а също така и от многобройните си притоци. Езерото е извор на най-дългото разклонение на река Нил - р. Виктория-Нил, главният езерен отток, която в долното си течение преминава в река Бели Нил. Напоследък като начало на р. Нил се приема изворът на р. Кагера, най-дългия приток на ез. Виктория. В езерото са разположени над 3000 острова.

Езерото Виктория при Mwanza rock

 

Бреговете на езерото са ниски, плоски, доста разчленени и често заблатени. Северните, източните и южните брегове са пясъчни и с множество заливи. Западните брегове са по-високи, а бреговата линия — по-заравнена. Езерото е обкръжено от савани, а на запад започват влажни екваториални гори.

Езерото Виктория при остров Lukumba

 

Езерото Виктория

Езерото Виктория има най-богатата ихтиофауна в света и е едно от местата, известни с най-бързия темп на видообразуване сред рибите в него. То се обитава от над 500 вида цихлиди - риби, характерни за Африканския континент, част от които ендемични за езерото.  

Рибата Haplochromis thereuterion, ендемична за езерото Виктория - риби разпространени в езерото Виктория

 

Езерото Виктория - биотопен аквариум

 

През 1950-те години британски колонисти пускат в езерото нилски костур (Lates niloticus) и нилска тилапия (Oreochromis niloticus). Идеята им е да се развъдят риби, които нарастват бързо и стават доста по-големи от местните видове. С това се целяло да се увеличи производството и добива на риба в района. Резултатите обаче за местните видове са твърде негативни. Тилапията се храни с планктон и заема хранителната ниша на двата вида местна тилапия (Oreochromis esculentus и Oreochromis variabilis). Нилският костур обаче е хищна риба, която нарушава естествената среда и развитието на местните видове риби в езерото. След пускането му приблизително 2/3 от цихлидите изчезват, а популацията на останалите е в критично състояние. Нилският костур намира изключително подходяща среда за развитието си и се превръща в доминиращ за езерото вид. Тук той израства до размери, много по-големи от тези на индивидите в естествения ареал, като достига до 1,5 m дължина и 108 kg тегло.


Итерактивна карта на разпространението на родовете цихлиди в езерото Виктория - кликнете върху картата

В езерото Виктория вече 300 милиона години живее вид "изкопаема" риба, която може да диша както с хриле, така и с бели дробове. Видът е двойнодишащата риба Protopterus aethiopicus с подвид характерен за езерото Виктория - Protopterus aethiopicus aethiopicus. Счита се, че подобни риби представляват промеждутъчно звено между водните и сухоземни животни.

 

Protopterus aethiopicus aethiopicus

Водите на езерото се поделят между държавите Танзания, Кения и Уганда, като най-голямата част от него попада в Танзания. 

 

 

 

 

 

 

 

   

Риби от биотоп Езерото Виктория