Биотоп Мангрови блата в югоизточна Азия

Мангровите блата се срещат на места, където реките се вливат в океана. Резултата е приливен район с много разнообразна соленост и твърдост на водата.

Мангрови дървета

 

Мангрови блатаВОДНИ ПАРАМЕТРИ:
pH 7.2-8.0, 10-20 dH, 24-28° C, относителна плътност 1.006-1.015

АКВАРИУМ:
Субстрата трябва да е от коралов пясък. Сложете корени, които да имитират мангровото дъно.
Филтрацията трябва да е много добра, защото рибите живеещи в бракична вода се хранят много обилно и са много чувствителни към замърсители.
За бракичен биотопен аквариум, може да напълните аквариума до половина и да пресъздадете пясъчен бряг, като засадите мангрови семена. Такъв тип аквариум позволява да наблюдавате интересното повеедение на видове като двойнодишащите риби и Рибата стрелец.

Двойнодишаща риба - Periophthalmus barbarus

 

Риба стрелец - Toxotes jaculatrix

РАСТЕНИЯ:
Само малък на брой видове растения могат да виреят в бракична вода.
Microsorum pteropus е единствения типично аквариумен вид, който толерира подобни условия.
Мангровите дървета трябва периодично да се подрязват, за да са достатъчно малки и да могат да се поберат в аквариума.

РИБИ:

Periophthalmus barbarus Toxotes jaculatrixTetraodon, Brachygobius, Kryptopterus bicirrhis, Dermogenys pusilla,  и Pseudomugil.

 

Scatophagus argus argus

 

Monodactylus argenteus

 

Datnioides microlepis

Arius seemani