Tropheops microstoma  (Trewavas, 1935)

Българско наименование:

Псевдотрофеус микростома.

Снимка на Tropheops microstoma  (Trewavas, 1935)

Семейство цихлиди (Cichlidae).
Разпространени са в езерото Малави. Обитават зоната на скалите.
Тялото е умерено изтеглено, леко сплескано отстрани. Главата и очите са големи. Устата е крайна, устните са дебели. "D" е дълъг.
Рибите се придържат към средните и долни слоеве на водата. Самците са териториални , агресивни, между тях съществува йерархия.
Може да се отглеждат в общ аквариум, за предпочитане с други видове цихлиди от езерото Малави. На един самец трябва да се падат няколко самки, и количеството на укритията трябва да превишава броя на рибите. В аквариума се имитира скалист ландшафт с камъни достигащи до повърхността на водата, с обрасла с водорасли горна част, процепи и пещери.
Може да се засадят растения с твърди листа и мощна коренна система, на камъните папрати.
Вода: 24-28 °С, dН 4-20 °, рН 7,2-8,5, чиста, ежеседмично сменяна. Необходимо е да се обърне внимание на отделянето на отпадъците и остатъците от храна.
Храна: растителна /до 60%/, жива, заместители.
Двойка се образува само през размножителния период, хвърлянето на хайвера може да стане в общ и размножителен аквариум. Самката инкубира хайвера в устата си. Хайвера може да се вземе от самката и да се пренесе в инкубатор. Препоръчва се поставянето на няколко керамични или пластмасови тръби. След хвърлянето тръбата със скрилата се в нея самка се пренася в инкубатор.
Малките напускат устата на самката след 17-24 денонощия. Стартова храна: "жива прах" /науплии на циклопс и артемия/. Полова зрялост след 8-12 месеца.

Дължина до 10 см. D XYI-XYII/8-11, А III/7-8, ll 30-32. Тялото е с висок гръб, отстрани силно сплескано. Тялото на самеца е светло-синьо. Главата, предната част на гърба и корема са светло-жълти. През размножителния период отстрани се появяват 6-8 тъмни напречни ивици. "D" е наситено жълт. "С" е жълтеникав с черно-сини лъчи. "А" е жълтеникав до син, често с оранжеви петна. Самката е сиво-жълта до кафява.

Характеристики


Семейство: Cichlidae
Континент: Африка
Трудност: Лесно
Слой: Дънен-среден слой
Миним. обем: 200л
Вода: Сладка