Lemna minor, (Linnе, 1753)

Българско наименование:

Дребна водна леща

Снимка на Lemna minor, (Linnе, 1753)

Семейство: Lemnaceae

Етимология:
Lemna: Гръцко наименование на растението, minor: малка (по-малка от Spirodela polyrhiza).

Разпространение: Широкоразпространена в регионите с умерен климат, с изключение на източна Азия и Австралия.

Изисквания за CO2:
не е необходимо

Светлина:
слаба - силна

Температура: 15 - 32 °C

Твърдост на водата: мека - твърда

pH: 5.0 - 9.0

Височина: 1 - 5 мм

Ширина: 1 - 8 мм

Разположение в аквариума: на повърхността

Скорост на рaстеж: бърза

Изисквания: ниски

Трудност: лесно

Тип растение:
плаващо


Описание:
Lemna minor е космополитно разпространена, обитава блата, застояли води, канали, канавки и големи локви, богати на органични вещества.


Lemna minor в естественото си местообитание

Плаващото на повърхността растение се състои от 1 до 3 заоблени, яйцевидни до елипсовидни "листенца" с дължина от 1 до 8 мм и ширина до 5 мм., плоски, светлозелени с по един нишковиден корен на "листенце" с дължина 1-2 см.

Размножава се много бързо чрез дъщерни растения. Малката водна леща често попада в аквариумите случайно с други растения в които е оплела коренчето си.

В България се среща навсякъде.

 

Приложение в Аквариума: Lemna minor се използва основно в развъдни аквариуми като скривалище на малките.


Аквариум с
Lemna minor

 

Характеристики


Семейство: Lemnaceae
Континент: Космополит
Биотоп: Космополит
Трудност: Лесно(a) за отглеждане
Разположение: Плуващо
Тор, CO2: Не е задължително
Миним. обем: 30л
Вода: Сладка

Карта на разпространение


Добавенo на 29.04.2004 г; промененo на 25.04.2024 г