Hygrophila polysperma ( Anderson, 1867)

Българско наименование:

Многосеменна хигрофила

Снимка на Hygrophila polysperma (  Anderson, 1867)

Семейство: Acanthaceae

Разпространение: Азия, Северна Америка

Изисквания за CO2: не е задължително

Светлина: слаба

Температура: 20 - 28 °C

Твърдост на водата: 30-140ppm TDS

pH: 5.0 - 8.0

Височина: 25 -40+ см

Ширина: 10 - 20 см

Разположение в аквариума: среден - заден план

Скорост на рaстеж: бърза

Изисквания: средни

Трудност: лесно

Тип растение: стеблено


Описание:  Hygrophila polysperma е едно от най-издържливите аквариумни растения. Подходящо е за начинаещи, защото расте при всякакви условия. По-принцип расте много бързо и притеснява останалите растения в аквариума, затова издънките трябва да се подрязват редовно. Формата на листата и цвета им варира силно в зависимост от силата на осветление.

Hygrophila polysperma предпочита тропически аквариум с температура на водата 24 – 28°C. При температура на водата под 20°C скоростта на вегатация рязко намалява. Най-добре расте в мека вода, в твърда става по-малка. Препоръчва се редовна смяна на водата.

Hygrophila polysperma в едно от естествените и местообитания

Осветлението е най-добре да бъде ярко, разсеяно, с мощност 0.4 – 0.5 W/l. При такива условия растениято образува мощна корона. При по-слабо осветление скоростта на растеж на издънките се забавя, те се смаляват и растението става по-малко привлекателно. При интензивност на осветлението под 0.25 W/l листата избледняват. Продължителност на светене 12 часа.

Hygrophila polysperma добре расте в хранителен грунд, състоящ се от ситен чакъл или едър пясък. Допълнително подхранване не е необходимо. Подаването на СО2 поддържа ръста, но не се явява необходимо за това растение.
Размножаването на Hygrophila polysperma става чрез отделяне на издънките от основното растения, когато те имат поне 4 - 5 листчета и засаждането им в субстрата.

Hygrophila polysperma е блатно растение и е подходящо също за палудариуми или влажни оранжерии. При ярко осветление и хранителна почва се развива добре при висока влажност.

Приложение в аквариума: Hygrophila polysperma се засажда в група на среден или заден план в аквариума. 

Hygrophila polysperma  в аквариум

Характеристики


Семейство: Acanthaceae
Континент: Азия
Трудност: Лесно(a) за отглеждане
Разположение: Среден план
Тор, CO2: Препоръчва се торене
Миним. обем: 100л
Вода: Сладка

Карта на разпространение


Добавенo на 29.04.2004 г; промененo на 29.05.2024 г