Azolla pinnata (Robert Brown, 1810)

Българско наименование:

Азола пината

Снимка на Azolla pinnata (Robert Brown, 1810)

Синоними: A. africana, A. imbricata

Разпространение: Африка, Мадагаскар, Азия, Австралия, Нова Гвинея

Изисквания за CO2: няма

Светлина: 0,8-1,0 Вт/л

Температура: 24-28°С

Твърдост на водата: не повече от 10° dН

рН: 4,5-7,0

Размер: 1,5-2,5 см

Разположение в аквариума: на повърхността на водата

Скорост на рaстеж: бърз

Изисквания: ниски

Трудност: средна

Тип растение: плаващо

Описание: Топлoлюбив вид, който се препоръчва за тропически аквариум. Латинското име подсказва наличието на перести листа. Листата са с триъгълна форма. Подобно на всички представители на вида, встъпва в симбиоза със синьо-зелените водорасли Anabaena azollae, които осигуряват азот на растението от въздуха. Вследствие на което, то може да се развива в по-бедна на азот вода, за разлика от други плаващи растения. При силна светлина се развива бързо, като покрива цялата повърхност на аквариума.

Характеристики


Семейство: Azollaceae
Континент: Космополит
Биотоп: Космополит
Трудност: Средна трудност за отглеждане
Разположение: Плуващо
Тор, CO2: Не е задължително
Миним. обем: 50л
Вода: Сладка

Карта на разпространение


Тема във форума

Добавенo на 28.05.2013 г; промененo на 13.06.2024 г