Echinodorus subalatus, (Martius, Grisebach, 1866)

Българско наименование:

Снимка на Echinodorus subalatus, (Martius,  Grisebach, 1866)

Семейство: Alismataceae

Синоними: Alisma subalatum Martius (1830), за подвид subalatus: Echinodorus longistylis Buchenau, Echinodorus andrieuxii (Hooker и Arnott) Small var. longistylis (Buchenau) Rataj, Echinodorus. intermedius (Martius) Grisebach; за подвид andrieuxii (Hooker & Arnott) Haynes и Holm-Nielsen: Alisma andrieuxii Hooker и Arnott (1838), Echinodorus andrieuxii (Hooker и Arnott) Small, Echinodorus ellipticus (Martius) Micheli 7 ovata Micheli.

Етимология: Echinodorus: (Gr.) echinos = таралеж, doros = тръба, маркуч, отнася се за бодливите плодове; subalatus: с крила (отнася се за дръжките)

Разпространение:  широко разпространен в Централна и Южна Америка

Изисквания за CO2:
не е задължително

Светлина: умерена

Температура: 22-30 °C

Твърдост на водата: мека - средна (GH = 9-15 dH)

pH: 5.0-8.0

Височина: 30-50 см

Ширина: 20-40+ см

Разположение в аквариума: заден план

Скорост на рaстеж: бавна

Изисквания: ниски

Трудност: трудно

Тип растение: ризомно


Описание

Echinodorus subalatus расте в блатисти места, по бреговете на басейни и езера, като и във временно наводнявани области.

Параметри на водата в едно от естествените местообитания на Echinodorus subalatus subsp. subalatus в югозападна Бразилия – гъста популация в наводнена област от малка река, температура на водата 22 °C, pH 6.8, GH/KH < 1 °dH, 10.

Echinodorus subalatus subsp. andrieuxii също обитава блатни области.

Echinodorus subalatus е блатно растение, с дълга до 5 см ризома. Дръжките са много по-дълги от листата. Надводните листа са тясно елиптично до тясно яйцевидни, с дължина 7-20 см, ширина 2.5-9 см, умерено зелени.  Подводните листа са с дръжки с дължина до 20 см, линейни до лентовидни, с дължина до 20 см, ширина 1-2 см, светло зелени.

В аквариум, и двата подвида на Echinodorus subalatus  формират розетка с височина 30-50 см. Изисква открито, добре осветено място, мека или средно твръда вода. Като цяло е доста капризно растение.

Приложение в Акваскейпа

Echinodorus subalatus е подходящ за заден план, в големи аквариуми.
 

Характеристики


Семейство: Alismataceae
Трудност: Трудно(a) за отглеждане
Разположение: Заден план
Тор, CO2: Не е задължително
Миним. обем: 100л
Вода: Сладка

Карта на разпространение


Добавенo на 28.03.2013 г; промененo на 29.02.2024 г