Azolla filiculoides, (Lamarck, 1783)

Българско наименование:

Азола филикулоидес

Снимка на Azolla filiculoides, (Lamarck, 1783)

информацияanasarka

Семейство: Azollaceae

Синоними: Azolla arbuscula Desv., Azolla filiculoides var. rubra Lam. (R.Br.) Strasb., Azolla magellanica Wild.,Azolla squamosa Molina,  Large mosquito fern (GB), red water fern (GB)

Етимология: Azolla от „azo” суша и „ollyo” да убиеш, свързано с умирането на растението през сухият сезон, когато пресъхнат водоемите. „Filiculoides” от подобен на малка папрат

Континент: Азия, Африка, Северна и Южна Америка, Европа, Австралия

Разпространение:  повсеместно

Изисквания за CO2: не

Светлина: средна до силна

Температура:
4-28°С Има лабораторни сведения, че умира едва при -10°С

Твърдост на водата: мека до средно твърда

pH: 6.5-7.5

Широчина: до 2.5 см. Горният лоб на листата е с размери 2.5/1.4 мм.

Скорост на растеж:  бърза

Изисквания: минимални

Трудност: лесна

Тип растение: плаващо

Описание: Azolla filiculoides е плаваща папрат, със силно разклонени листа,  по-голяма е от Azolla caroliniana. При слабо осветление листата са тъмнозелени, при силна светлина те стават червени до тъмно кафяви с по-светъл ръб. Всяко листо има два лоба горен и долен. Долният е по-голям и само той има контакт с водната повърхност, осъществявайки плавателността на растението.

Azolla filiculoides е разпространена повсеместно в езера, язовири напоителни канали, бавнотечащи реки. Бързо се развива и за кратко време има способността да покрие цялата повърхност на водоема който населява. Размножава се чрез спори.


Azolla filiculoides в едно от естествените и местообитания

Както и другите видове Азола, така и тази може да усвоява азота от въздуха благодарение на цианобактерията Anabaena azollae, която живее в листата и. В североизточен Китай и Виетнам се използва още от 500-ната година насам като натурален, безопасен обогатител на азот за оризовите полета. Използва се също и като храна за селскостопанските животни. Има изключителната способност да поема големи количества нитрати и тежки метали и най-вече цинк, като често се използва като пречистващо растение в отпадни води.  В Америка се използва за защита от комари, поради факта, че покрива гъсто повърхността на водоемите и не позволява на комарите да снесат ларвите си. Затова там я наричат голямата комарна папрат. Поради силната си инвазиоспособност не се препоръчва да се пуска в естествени водоеми, поради опасност за ендемичните видове растения.

Растението Azolla filiculoides е опасно за естествените водоеми в България и трябва много да се внимава да не попадне в нашите реки и езера!

Приложение в Акваскейпa: Azolla filiculoides не се използва или рядко се среща в аквариум. Това растение е най-подходящо за изкуствени езера.


Azolla filiculoides в изкуствено езеро

Характеристики


Семейство: Azollaceae
Континент: Космополит
Биотоп: Космополит
Трудност: Лесно(a) за отглеждане
Разположение: Плуващо
Тор, CO2: Не е задължително
Миним. обем: 50л
Вода: Сладка

Карта на разпространение


Тема във форума

Добавенo на 27.03.2013 г; промененo на 28.02.2024 г