Cryptocoryne crispatula, (Engler, 1920)

Българско наименование:

Снимка на Cryptocoryne crispatula, (Engler, 1920)

Семейство: Araceae

Разпространение: източна Индия, Тайланд, Лаос, южен Виетнам и южен Китай

Синоними:

1.) var. crispatula: Cryptocoryne retrospiralis (Roxburgh) Kunth var. crispatula (Engler) de Wit, Cryptocoryne bertilihansenii Rataj;
2.) var. flaccidifolia: няма;
3.) var. balansae (Gagnep.) N. Jacobsen: Cryptocoryne balansae Gagnep., Cryptocoryne longispatha Merrill, Cryptocoryne kwangsiensis H. Li;
4.) var. sinensis (Merr.) N. Jacobsen: Cryptocoryne si­nensis Merr., Cryptocoryne yunnanensis H. Li; 5.) var. .tonkinensis (Gagnep.) N. Jacobsen: Cryptocoryne tonkinensis Gagnep., Cryptocoryne retrospiralis (Roxb.) Kunth var. tonkinensis (Gagnep.) de Wit.


ЕтимологияCryptocoryne: (Greek) kryptos - скрит, koryne = spadix, отнася се за spadix-а  скрит в кухина (kettle);  crispatula: леко накъдрена

Изисквания за CO2: не е задължително

Светлина: слаба – умерена

Температура: 20-28 °C

Твърдост на водата: средно твърда – твърда

pH: 5.0-7.0

Височина: 20-70см

Широчина: 15-20+см

Разположение в аквариума:
среден, заден план

Скорост на растеж:
бавен

Изисквания:  средни

Трудност: средна

Тип растение: розетно

 

Описание

Cryptocoryne crispatula e блатно растение, с височина надводно 10-25 см, подводно c 20-70 см. Листата са на дръжки с дължина до 25 см, тесни, линейни до копиевидни, с дължина 10-15 см, ширина 0.2-4 см, вълнисти, твърди, светло до тъмно зелени, кафеникави или червенокафяви.

Cryptocoryne crispatula в едно от естествените си местообитания

Различните вариации на Cryptocoryne crispatula зависят от техният хабитат и са различно подходящи за акавариум.  Най-добрата вариация за аквариум е var. balan­sae, която се предлага за продажба от много години. Предпочита средно твърда до твърда вода, с алкално pH и може да вирее при слаба до умерена светлина. Вариациите crispatula var. flaccidifolia  и var. tonkinensis се отглеждат много рядко.

 

Приложение в Акваскейпa

Cryptocoryne crispatula е подходяща за среден, заден план, в зависимост от големината на аквариума.

Аквариум с Cryptocoryne crispatula

 

Характеристики


Семейство: Araceae
Континент: Азия
Трудност: Средна трудност за отглеждане
Разположение: Среден, заден план
Тор, CO2: Не е задължително
Миним. обем: 100л
Вода: Сладка

Карта на разпространение


Добавенo на 19.02.2013 г; промененo на 29.02.2024 г