Cryptocoryne bogneri, (Rataj, 1975)

Българско наименование:

Снимка на Cryptocoryne bogneri, (Rataj, 1975)

Семейство: Araceae

Синоними: Cryptocoryne bogneri de Wit

Етимология: Cryptocoryne: (Greek) kryptos - скрит, koryne = spadix, отнася се за spadix-а  скрит в кухина (kettle); bogneri: на откривателя Josef Bogner

Континент
: Азия

Разпространение: Югозападна Шри Ланка

Изисквания за CO2: не е необходимо

Светлина: слаба

Температура: 22-26 °C

Твърдост на водата: мека (GH 1-4 dH)

pH: 5.0-7.0

Височина: 5-10см

Разположение в аквариума: преден план

Скорост на растеж: бавен

Изисквания: средни

Трудност: трудно

Тип растение: розетно

 

Описание

Известни са само две местоположения, с много малки популации на Cryptocoryne bogneri . Едното е  Atweltota, където расте в поток с ширина 0.5- 1-м с умерено течение във вода с дълбочина 5-10 см. Субстрата е каменист, дъното на потока е смес от чакъл, пясък и глина.  Расте на дълбока сянка подводно и надводно. Едно и също растение може да има зелени и кафяви листа.
Параметри на водата: температура 23 °C, pH 6.6, GH/KH < 1 °dH.

Cryptocoryne bogneri  в едно от естествените си местообитания

Cryptocoryne bogneri  е блатно растение с височина 5-10 см. Дръжка с дължина 2-12 см. Листа с дължина 3-8 см, ширина 1.5-4 см, леко вълнисти, надводните яйцевидни, отгоре грапави, подводните копиевидни, гладки, маслено зелени до кафеникави, често с червени жилки.

Опита при отглеждането на Cryptocoryne bogneri  показва, че този вид е слабо адаптивен за отглеждане в аквариум.
Надводното отглеждане е безпроблемно.

Cryptocoryne bogneri прилича много на Cryptocoryne thwaitesii и Cryptocoryne alba, сигурното им различаването може да стане единствено по цвета.


Приложение в Аквариума

Cryptocoryne bogneri  не е подходяща за отглеждане в аквариум, но пък може да бъде използвана с успех в терариуми и палудариуми.
 

Характеристики


Семейство: Araceae
Континент: Азия
Трудност: Трудно(a) за отглеждане
Разположение: Преден план
Тор, CO2: Не е задължително
Миним. обем: 50л
Вода: Сладка

Карта на разпространение


Добавенo на 18.02.2013 г; промененo на 23.05.2024 г