Fontinalis antipyretica

Българско наименование:

Изворен мъх

Снимка на Fontinalis antipyretica

Популярно име:  Изворен мъх, Фонтиналис антипиретика, Willow Moss

Семейство: Fontinalaceae

Разпространение:
  Европа, Азия, Африка, Америка

Изисквания за CO2: не е необходимо

Светлина: слаба - средна

Температура:
15-24 °C

Твърдост на водата: мека  (КН 2-12°)

pH: 6.0-7.5

Височина:  25+ см

Разположение в аквариума: камъни

Скорост на рaстеж:
бавна

Трудност: с определени изисквания

Тип растение: мъх


Описание

Родовото име  Фонтиналис означава изворен мъх. Расте на дълбочина до 6 м.
Fontinalis antipyretica (триредолистният фонтиналис) е избрал за постоянно местожителство само студените и чисти сладки води - все едно дали са застояли или течащи. Затова ще го видите да разстила разкошните си тъмнозелени до почти черни или кафяво-зелени лъскави подводни килими и в тихите води на високопланинските езера, и в бавно течащите поточета, които пресичат сфагновите торфища в планините, и в бързо течащите по склоновете им реки и потоци. Негови любими местообитания са също студените извори, все едно къде се намират - високо в планините или долу в равнините.


Fontinalis antipyretica в естественото си местообитание


Fontinalis antipyretica растящ върху камъни

Понякога този вид расте дори и в коритата на чешмите, в които се пои добитък. Триредолистният фонтиналис е най-силно хвърлящият се в очи с размерите си (на дължина стъблото му достига 30 и повече сантиметра) наш воден мъх. Но не е единственият. Във водите на нашите извори, потоци, реки, езера и язовири, а също в отводнителните и напоителните канали живеят още двадесетина вида мъхове. С някои от тях на пръв поглед той може лесно да се смеси. Ще го отличите безпогрешно по разположението и формата на листата му. Единствено неговите стъбла и всички клонки са три крилати (това личи най-ясно във връхните им части) поради правилно три редно разположените по тях листа и поради лодковидната форма на самите листа. Всички листа на този мъх - и старите, и младите, и стъбловите, и клонковите, са сгънати надлъжно по такъв начин, че наподобяват лодка с изпъкнал, остър и дъговидно извит кил. Триредолистният фонтиналис няма непосредствено практическо значение за човека. В природата обаче играе голяма роля. Той поддържа водите чисти и ги обогатява с кислород. В това можете и сами да се убедите, ако поставите в аквариум няколко живи стъбла от триредолистен фонтиналис и следите дали водата ще се замъти, докато той живее.
 
Fontinalis antipyretica  расте в умерения пояс на Северното полукълбо и Южна Африка. Височина до 25 см. Стъбло силно разклонено, покрито с листа с дължина до 1 см, ширина до 0,6 см, тъмни, маслено или черно-зелени.
Прикрепя се към твърди предмети. Стъблото се привързва към камък или корен, а след като се прикрепи се отвързва.

Осветление 0,25-0,35 Вт/л, при по-силно може да се появят водорасли. Fontinalis antipyretica трябва да бъде прикрит от пряка светлина, с използването на плаващи или високи растения.
Вода: 15-24°С, най-добре 18-204°С, КН 2-12°, рН 6-7,2, чиста, ежеседмична смяна.
Особено внимание трябва да се отдели на чистотата на водата – дори незначителна мътност може да бъде гибелно за растението.  В аквариума не трябва да има голямо количество риби, а отглеждане на риби, ровещи в грунта е недопустимо.
Екземпляри взети от стоящи води загиват в аквариум с течение на водата.
Размножава се чрез разделяне на части.

Приложение в Акваскейпинга
Fontinalis antipyretica  най-често се прикрепя към камъни, към които силно се прилепва.

Не трябва да се заравя в грунта.

Може да пресажда директно с камъка на който расте, но преди да го сложите в аквариума камъка и растението трябва да се дезинфекцират.


Fontinalis antipyretica в аквариум

Характеристики


Семейство: Fontinalaceae
Континент: Космополит
Биотоп: Космополит
Трудност: С определени изисквания
Разположение: По декорацията
Тор, CO2: Не е задължително
Миним. обем: 30л
Вода: Сладка

Карта на разпространение


Добавенo на 22.11.2010 г; промененo на 29.02.2024 г