Fissidens zippelianus

Българско наименование:

Фисиденс ципелианус

Снимка на Fissidens zippelianus

Име: Фисиденс ципелианус

Популярно име: Zipper Moss

Синоним: Fissidens crispulus

Семейство:
Fissidentaceae

Разпространение:  Африка, Югоизточна Азия

Изисквания за CO2: няма

Светлина: средна - силна

Температура:
24-28 °C

Твърдост на водата:
мека - средна (GH = 2-15 dH)

pH: 5.8-7.8

Височина: 12мм

Разположение в аквариума: преден, заден, корени, камъни

Скорост на растеж: бавна

Трудност: средна

Тип растение: мъх


Описание

Fissidens zippelianus е разпространен широко във влажните и спокойни зони в тропическа Азия и Африка.
Поради това, че разклоненията му приличат на цип (zip), е наречен Fissidens zippelianus от откривателя си Loh Kwek Leong (Singapore), който предложил и популярното му име "Zipper Moss”.


Типично местообитание на Fissidens zippelianus

Fissidens zippelianus
е деликатно растение, с относително малки листенца (около  2 мм дълги) на относително дълги стебла (до около 3.5 см).

Може да вирее в широк диапазон от параметри на водата.

Използва се както и другите мъхове – за декориране на корени, камъни, за полянка на преден план.


Аквариум с Fissidens zippelianus

Характеристики


Семейство: Fissidentaceae
Континент: Азия
Биотоп: Сингапур
Трудност: Средна трудност за отглеждане
Разположение: Преден план
Тор, CO2: Не е задължително
Миним. обем: 30л
Вода: Сладка

Карта на разпространение


Добавенo на 18.11.2010 г; промененo на 21.06.2024 г