Vesicularia dubyana, (Muller, Brotherus, 1925)

Българско наименование:

Сингапурски мъх

Снимка на Vesicularia dubyana, (Muller, Brotherus, 1925)


Снимки и информация:
miTko

Популярно име: Сингапурски мъх, Singapore Moss

Семейство: Hypnaceae

Разпространение:  Югоизточна Азия, Сингапур

Изисквания за CO2:  не е задължително

Светлина:
слаба до силна

Температура: 22-30 °C

Твърдост на водата:
средна  (GH = 9-13 dH)

pH: 6.0-8.0

Разположение в аквариума: камъни, корени

Скорост на рaстеж: бавна

Тип растение: мъх

Описание
Vesicularia dubyana (Singapore Moss) е много нетрадиционен мъх, който се среща в различни форми – дълги назъбени нишки,  дървообразни разклонения, изправени разклонения и т.н. Изследователите не са сигурни защо характеристиките му са толкова различни, но вероятно това е някакъв ген.


Vesicularia dubyana в естественото си местобитание

Различната морфология може да означава, че всички индентификации като Triangular Moss, Christmas Moss, и Willow Moss са грешни. Възможно е всички тези варианти да са Vesicularia dubyana.
Vesicularia dubyana е позната още и като "Singapore Moss".

Както повечето мъхове, това е много издържливо и непретенциозно растение.
Расте в широк диапазон от светлина, хранителни вещества и параметри на водата.
Сингапурският мъх по-принцип е бавнорастящ, но ръста му може да се ускори при повече светлина.

Както повечето мъхове, лесно задържа боклуци и завъжда водорасли!

Затова добрата филтрация и течение са важни. Размножава се, чрез отрязване на разклоненията му.

Приложение в Акваскейпа
Vesicularia dubyana лесно се прикрепва към корени и камъни с помощта на рибарско влакно или конец.
Той е пластичен материал, който може да бъде оформян по различен начин. Посредством многоклетъчни ризоиди, Сингапурския мъх се прикрепя лесно към камъни, корени, дървета и др. грапави и порести предмети. Достатъчно е да бъде усукан и/или вързан с негниещо влакно към тях за известно време. Тъй като израства и скрива влакното, то впоследствие може да не се сваля.

Крайния резултат би трябвало да е нещо такова:

Интересен начин за оформяне на мъха са "косматите пръчки".
За целта са необходими: парчета рекордоман(6-10 кв.мм), пясък (калибър 2-3 мм, предварително промит и изсушен), силикон. Парчето рекордоман се намазва цялото (краищата особено) със силикон, след което се посипва или леко потапя в пясък, за да полепне той по цялата дължина. Оставя се за ден да изсъхне силикона. Парче от мъха се развлачва, за да се получи дълъг сноп нишки, който се навива около подготвената "пръчка", по спирала. Не бива да се стяга силно, просто да се закрепи.
След това може да се повтори операцията, като се навива парче обратно, да се кръстоса с първия слой. Така се покрива цялата дължина на "пръчката". Дори не е необходимо да се вързва с корда. Накрая "пръчката" се огъва леко в желаната форма и се бодва в грунда на аквариума, където желаете. Така можете да си направите произволен брой пръчки. Мъхът се залавя за пясъка и прораства по посока на светлината. 

Други начин, който се използва често е закрепване на мъха по пластмасова мрежа/решетка. Така се оформят пана и "стени" от мъх. Най-често той се вплита в решетката и не е необходимо да се вързва. След прорастване, закрива решетката.

Аквариум с Vesicularia dubyana



 

Характеристики


Семейство: Hypnaceae
Континент: Азия
Биотоп: Сингапур
Трудност: Лесно(a) за отглеждане
Разположение: Преден план
Тор, CO2: Не е задължително
Миним. обем: 30л
Вода: Сладка





Карта на разпространение


Добавенo на 20.04.2010 г; промененo на 13.04.2024 г