Cryptocoryne spiralis, (Retzius, Wydler, (1830)

Българско наименование:

Криптокорина спиралис

Снимка на Cryptocoryne spiralis, (Retzius, Wydler, (1830)

Семейство: Araceae

Синоними: Arum spirale Retzius (1779), Cryptocoryne huegelii Schott, Cryptocoryne tortuosa Blatter and Mc- Cann; Cryptocoryne spiralis var. cognatoides: Cryptocoryne cognatoides Blatter и McCann.

Етимология: Cryptocoryne: (Greek) kryptos - скрит, koryne = spadix, отнася се за spadix-а  скрит в кухина (kettle); spiralis: спирално усукана

Разпространение: южна Индия, Бангладеш

Изисквания за CO2:
не е задължително

Светлина:
умерена  до силна

Температура: 22 - 28 °C

Твърдост на водата:
средна обща твърдост(GH 1 - 15 dH)

pH: 5.0 - 7.0

Височина: 30 - 60+см

Широчина
: 10 - 20см

Разположение в аквариума:
среден, заден план

Скорост на растеж: бавна

Изисквания:  средни

Трудност: средна

Тип растение: розетно
 

Описание: Cryptocoryne spiralis var. spiralis обитава речните брегове, както и места които са временно наводнени по време на дъждовния сезон. Откривана е да расте също така и в оризови полета. Докато var. spiralis е откривана само в ниските части, то var. cognatoides расте в потоци и реки на надморска височина 650 - 900 м,  със силни дъждове и влажен климат от юни до септември.

Cryptocoryne spiralis в есно от естествените си местообитания

Cryptocoryne spiralis е много променливо блатно растение. Дръжките му са с дължина 1 - 37 см. Надводните листа са копиевидни до много тясно елиптични, подводните са линейни или лентовидни, с дължина 10 - 70 см и ширина 1 - 5 см, светло зелени, понякога кафеникави.

Cryptocoryne spiralis се развива добре в аквариум. Необходима е средно твърда вода с температура 22 - 28 °C.  Препоръчва се богат на хранителни вещества (добавяне на глина и торф), както и умерено осветено място. Този вид развива силна мрежа от корени, с множество издънки, затова е необходимо субстрата да е дебел поне 5-7 см. Не е извествен случай на заболяване от Криптокоринова болест.
Надводното отглеждане в глинест субстрат с добавяне на торф е безпроблемно.


Приложение в Акваскейпa:
С височината си от 40-50 см, Cryptocoryne spiralis е подходяща за засаждане в група в средата и страничните части на аквариума.

Аквариум с Cryptocoryne spiralis

Характеристики


Семейство: Araceae
Континент: Азия
Трудност: Средна трудност за отглеждане
Разположение: Среден, заден план
Тор, CO2: Препоръчва се торене
Миним. обем: 100л
Вода: Сладка

Карта на разпространение


Добавенo на 29.04.2004 г; промененo на 25.02.2024 г