Ceratophyllum demersum, (Linnе, 1753)

Българско наименование:

Плаващ роголистник

Снимка на Ceratophyllum demersum, (Linnе, 1753)

Семейство: Ceratophyllaceae

Етимология: Ceratophyllum: keras = рог, phyllon = листо; demersum: потопен.

Разпространение: var. demersum:  космополит; var. apiculatum: Северна Европа, Индия, Аржентина, Заир, САЩ, Куба; var. inerme: Северна Европа. Ирак, Гана; var. platyacanthum: Северна и Централна Европа,  Далечният Изток, източна Азия.

Изисквания за CO2: не е необходимо

Светлина: умерена

Температура:
15 - 30 °C

Твърдост на водата: средно твърда  - твърда

pH: 6.0 - 8.0

Височина: 15 - 60 см

Ширина: 5 - 15 см

Разположение в аквариума: плаващо, в група на среден, заден план

Скорост на рaстеж:
много бърза

Изисквания: ниски

Трудност: лесно

Тип растение:
стеблено


Описание: Ceratophyllum demersum е водно растение, свободно плаващо по водната повърхност или вкоренено в субстрат.  Стеблото му е с дължина от повече от 1м, често разклонено, меко или твърдо, листата са чупливи и във венче от по 6 -12, с диаметър до 4 см, средно до тъмно зелени, понякога червеникави. Не образува корени. Цъфри с малки невзрачни цветове събрани в кълбести съцветия от юни до септември. Образува овални или удължени, гладки или леко брадавичести плодове с по три приосновни шипа.

В България се среща по Черноморското крайбрежие, Дунавската равнина, Тракийската низина и Струмската долина в езера и блата до 200м надморска височина.

Ceratophyllum demersum обитава стоящи или бавноподвижни води, понякога даже бракични.  Приспособява се към различни хабитати.
Например в Източноафриканските езера Tanganyika и Malawi, съществува форма с много твърди листа, която се е адаптирала идеално към конкретните условия. (силно течение на водата, твърда, богата на карбонати алкална вода).  До около 10 м дълбочина, растението, поради компактната си форма не става плаващо. Тази типична форма не оцелява в аквариум.

Параметри на водата в някои от естествените местообитания на Ceratophyllum demersum:
1) Замбия, езерото Mweru Wantipa – температура на водата  26.5 °C (на въздуха 28 °C ), pH 8.4, GH < 1 °dH, KH 18 °dH, субстрат пясъчно-чакълест
2) Папуа Нова Гвинея – река с бавноподвижна вода. Субстрат чакълесто-блатист. Температура на водата 28 °C, pH 7.6, GH и KH 12 °dH
3) Бразилия, река Амазонка близо до Manaus – температура 27 - 27.5 °C, pH 6.5-7.2, GH/ KH < 1 °dH

Ceratophyllum demersum в едно от естественните си местообитания

Ceratophyllum demersum е непретенциозно водно растение, което в зависимост от произхода му може да бъде използвано дори в градински езера и студеноводни аквариуми.
Обича среднотвърда до твърда,  алкална вода с температура до 30 °C.  Изисква умерена светлина.Може да се остави да плува по повърхността на водата или да се засади в храст.  Засаденото растение бързо достига повърхността на водата, затова трябва да се подрязва редовно.  Пради бързата му скоророст на растеж може да се използва за конкурент на водораслите в аквариуми с такива проблеми.
Поради твърдите си листа, този вид е особено подходящ за аквариуми с цихлиди.


Приложение в Акваскейпа: Ceratophyllum demersum се използва засадено в група, образувайки гъст храст, на среден или заден план, но може да бъде и плаващо.

 Ceratophyllum demersum в аквариум

 

Характеристики


Семейство: Ceratophyllaceae
Континент: Космополит
Биотоп: Космополит
Трудност: Лесно(a) за отглеждане
Разположение: Среден, заден план
Тор, CO2: Не е задължително
Миним. обем: 50л
Вода: Бракична

Карта на разпространение


Добавенo на 29.04.2004 г; промененo на 07.02.2023 г