Wolffia arrhiza, (Linne Horkel, 1857)

Българско наименование:

Безкоренчеста волфия

Снимка на Wolffia arrhiza, (Linne Horkel, 1857)

име: Wolffia arrhiza(Linné) Horkel (1857)

Популярно име:  Spotless watermeal, Безкоренчеста волфия

Синоним: Lemna arrhiza

Етимология: Wolffia: на доктор J.E. Wolff (1778-1806); arrhiza: без корени

Семейство:
Lemnaceae

Разпространение:  Европа, Африка, Азия, Австралия

Изисквания за CO2:
не е необходимо

Светлина:
средна - силна

Температура: 14-28 °C

Твърдост на водата:
мека - средна (КH = 2-15 dH)

pH: 6.0-8.0

Височина: под 0.1 см

Разположение в аквариума: на повърхността

Скорост на рaстеж:
бърза

Изисквания: ниски

Трудност: лесна

Тип растение: плаващо

Описание: Wolffia arrhiza е едно от най-малките цъфтящи растения в света, обитаващо блатата и заблатените места до 400 м надморска височина на Европа, Северните части на Балканския полуостров, Кавказ, Южна Азия, Африка, Австралия, островите Ява, Филипините и Тасмания. Расте в почти всички тропически и субтропически области в умерения пояс.


Wolffia arrhiza в естественото си местообитание

Плаващо безкоренно растение. Талусът е заоблен и изпъкнал от долната страна, с яйцевидна форма, с дължина до 1 мм, тъмнозелен. Размножава се чрез разделяне.
Среща се в България и фигурира в "Червената книга на НР БЪлгария" със статут рядък вид. Разпространена е по Черноморското крайбрежие, Североизточна България, Дунавската равнина, Тракийската низина и Тунджанската хълмиста равнина.
Може да се намери в басейните за водни растения в оранжериите на Ботаническата градина при БАН.

Водата трябва да е умерено топла. Разтението лесно понася температури от 12–16 °C през зимния период. Подходящи параметри на водата са dН 5–7°, рН 6–7. Редовната смяна на водата е задължителна.  В замърсена вода, на повърхността на която има бактериална ципа, растението бързо загива.

Светлината трябва да е ярка. Пряката слънчева светлина и действа зле.

Размножава се чрез делене. За ускоряване на размножаването трябва да се увеличи температурата на водата и яркостта на осветлението.  Ако в аквариума има риби, хранещи се с Wolffia arrhiza  трябва да я развъждате в отделен съд.

Приложение в Аквариум: Wolffia arrhiza се използва в аквариума за естествен затъмнител и храна за рибите.

Характеристики


Семейство: Lemnaceae
Континент: Космополит
Биотоп: Космополит
Трудност: Лесно(a) за отглеждане
Разположение: Плуващо
Тор, CO2: Не е задължително
Миним. обем: 30л
Вода: Сладка

Карта на разпространение


Добавенo на 29.04.2004 г; промененo на 02.03.2024 г