Utricularia gibba, (Linne, 1753)

Българско наименование:

Утрикулария гиба

Снимка на Utricularia gibba, (Linne, 1753)

Семейство: Lentibulariaceae

Синоними: Utricularia gibba subsp. exoleta

Етимология: Utricularia: от utriculus = малък маркуч; gibba: друсащ (в смисъл че не е ясно).

Разпространение:  Европа, Африка, Югоизточна Азия, Австралия

Изисквания за CO2: не е необходимо

Светлина: силна – много силна.

Температура:
18-28 °C

Твърдост на водата:  мека - средна (GH = 2-12 dH)

pH: 6.5-7.5

Разположение в аквариума: на повърхността

Скорост на рaстеж: средна

Изисквания: ниски

Трудност: лесно

Тип растение: плаващо - стеблено

Описание: Utricularia gibba расте в стоящи или с много бавно течение  води, на които нивото им се колебае през сезоните. Растението обикновено цъфти  в плитководията, нерядко може да се открие във влажна кал.  Широко разпространено е в страните с тропически и субтропически климат.


Utricularia gibba в естественото си местообитание

Utricularia gibba е много нежно водно растение. Ризоиди липсват или са много къси. Стеблото е с дължина над 20 см, много тънко. Листата са с дължина до 1 см, разсечени на 2 нишковидни сегмента, светло-зелени. 


Utricularia gibba отблизо

Цветовете са жълти. Плува във водата,  като често се прикрепя към други растения.


Цвят на Utricularia gibba


За отглеждането му в аквариум са необходими мека – средно твърда вода с температура 22-28°С, КН 2-12°,  осветление 0.3-0.4 Вт/л.,  рН 6.5-7.5.

Приложение в Аквариума:  Плаващите растения не се използват често за акваскейп. Обикновено служат за затъмняване на чувствителни към пряка светлина растения, или като скривалище на малките рибки.
Utricularia gibba може да служи и като място за хвърляне на хайвер.

Характеристики


Семейство: Lentibulariaceae
Континент: Космополит
Биотоп: Космополит
Трудност: С определени изисквания
Разположение: Плуващо
Тор, CO2: Не е задължително
Миним. обем: 30л
Вода: Сладка

Карта на разпространение


Добавенo на 29.04.2004 г; промененo на 13.04.2024 г