Nitella flexilis ((Linnaeus) Agardh, 1824)

Българско наименование:

Снимка на Nitella flexilis ((Linnaeus) Agardh, 1824)
Семейство: Characeae

Разпространение: Севернa Америкa, Европa, Азия

Изисквания за CO2: не е необходимо

Светлина: средно силна - силна

Температура: 20 - 28 °C

Твърдост на водата: dH 5-20°

pH: 6.0 - 8.0

Височина: 30 - 80+ см

Разположение в аквариума: заден план

Скорост на рaстеж: бърза

Изисквания: с определени изисквания

Трудност: средна трудност

Тип растение: стеблено

Описание: В природaта Nitella flexilis расте във водоемите с неголяма дълбочина на Азия, Северна Америка и Европa. Достига до един метър дължина. Растението представлява стебло, от което като нишки излизат други стебла. Има наситен зелен цвят. При благоприятни условия силно се разраства и образува гъсти храсти, които плуват във водата.

Nitella flexilis в едно от естествените му местообитания

Nitella flexilis е много добър субстрат за развъждане на аквариумни риби, особено тези, които след хвърлянето на хайвера са готови да го изядат. За целта растението се притиска към дъното с дребни камъни. След хвърлянето на хайвера, той пада надолу и се скрива между листата на растението, което служи като добра защита от изяждане. Важно е да се знае, че при при увреждане на стеблото, Nitella flexilis отделя във водата отровни вещества, които са опасни за хайвера и малките, затова трябва да се внимава да не се нарани.

Nitella flexilis служи за естествен филтър в аквариума. Там къде расте това растение водата е кристално чиста. Периодически трябва да се вади от водата и да се промиват листата му от натрупалите се отпадъци по тях. Това трябва да се прави колкото се може по бързо, тъй като не понася продължителен престой извън водата. Също така не обича често преместване в аквариума.

За отглеждането на Nitella flexilis са необходими следните условия: температура 24-28°С (възможно е кратковременно понижаване до 16°С), твърдост dH 5-20°, pH 6.0 - 8.0. Необходимо е разсеяно осветление с мощност 0.3-0.5 W/l.

Размножава се чрез отрязване на стеблото и чрез спори. В първият случай от майчиното растение се отрязва разклонение с дължина по-голяма от 10 см от материнского растения. При размножаването чрез спори не са необходими никакви действия, необходимо е само да се поддържат оптималните условия за отглеждане. Тогава в края на есента, на стеблото на Nitella flexilis се образуват спори, които съзряват и се спускат на дъното, къде се зараждат нови растения.

Приложение в аквариума: Nitella flexilis се използва на заден план в аквариума, и като защита на хайвера в развъдни аквариуми

Аквариум с Nitella flexilis

Източници:
https://houseaqua.ru/377-nitella.html

Характеристики


Семейство: Characeae
Континент: Космополит
Биотоп: Космополит
Трудност: С определени изисквания
Разположение: Плуващо
Тор, CO2: Не е задължително
Миним. обем: 50л
Вода: Сладка

Карта на разпространение


Добавенo на 29.04.2004 г; промененo на 28.02.2024 г