Myriophyllum scabratum ( (Walter) Britton, Sterns & Poggenb., 1917)

Българско наименование:

Синоним: Myriophyllum pinnatum.

Снимка на Myriophyllum scabratum ( (Walter) Britton, Sterns & Poggenb., 1917)

Семейство: Haloragaceae

Разпространение: Северна Америка, Мексико, Куба

Изисквания за CO2: за предпочитане

Светлина: средно силна - силна

Температура: 20 - 28 °C

Твърдост на водата: мека - средно твърда

pH: 6.5 - 7.5

Височина: 20 - 50+ см

Разположение в аквариума: заден план

Скорост на рaстеж: бърза

Изисквания: с определени изисквания

Трудност: средна

Тип растение: стеблено

Описание: Myriophyllum scabratum расте в блатисти местности, по бреговете на реките и езерата в Северна Америка, Мексико и Куба.

Myriophyllum scabratum има право стебло с перести листенца. При подходящи условия образува гъсти храсти, които служат за укритие на малките рибки, а също така интензивно обогатява водата в аквариума с кислород.

Myriophyllum scabratum в едно от естествените му местообитания

Параметрите на водата трябва да отговарят на следните условия: температура 20-28°C, твърдост dH 4-15°, pH 6.5 - 7.5. Необходима е добра филтрация, тъй като растението е чувствително към наличието на плаващи отпадъци във водата, които полепват по листата му и то загива. Необходима е седмична смяна на 1/3 от водата. При по-високи температури растежът му спира.
Осветлението трябва да е силно -  0.4 - 0.5W/l. Необходимо е постоянно да се следи за състоянието на листата и ако забележите, че започват да обрасват с водорасли, трябва да намалите силата на осветлението или да преместите растението на някое не толкова яркоосветено място. Ако го оставите и се покрие с водорасли, растението ще загине.
Субстратът може да бъде пясъчен или от ситен чакъл. За предпочитане е преди засаждане на растението, под корените му да се сложи смес от глина и торф.

Myriophyllum scabratum се размножава чрез разделяне на стеблото. В приемливи условия расте през цялата година.

Приложение в аквариума: Myriophyllum scabratum се използва засадено в неголеми групи около страничните стени на аквариума или в заден план. Може да расте и свободно плаващо във водата, но тогава ръстът му се забавя.

Характеристики


Семейство: Haloragaceae
Континент: Северна Америка
Биотоп: Куба
Трудност: С определени изисквания
Разположение: Заден план
Тор, CO2: Препоръчва се торене и CO2
Миним. обем: 100л
Вода: Сладка

Карта на разпространение


Добавенo на 29.04.2004 г; промененo на 08.12.2023 г