Marsilea quadrifolia (Linnaeus, 1753)

Българско наименование:

Четирилистно разковниче

Снимка на Marsilea quadrifolia (Linnaeus,  1753)

Семейство: Marsileaceae

Разпространение: Азия, Африка и Европа

Изисквания за CO2: не е необходимо

Светлина: средно силна - силна

Температура: 18 - 25 °C

Твърдост на водата: 2 - 14°dGH

pH: 6.5 - 7.5

Височина: 10 - 12 см

Ширина: 1 - 3 см

Разположение в аквариума: среден план

Скорост на рaстеж: бавна

Изисквания: с определени изисквания

Трудност: средна

Тип растение: папрат

Описание: Marsilea quadrifolia е широко разпространена в субтропическите области на Азия, Африка и Европа. Папрат с листа с оригинална форма, които са разположени на пълзящо коренище, стелещи се по повърхността на субстрата.  В аквариумни условия височината му не превишава 10-12 см.

Marsilea quadrifolia в едно от естествените и местообитания

Marsilea quadrifolia може да се отглежда във всякакъв по размер аквариум. Расте много бавно и затова не е много разпространена сред акваристите. Расте равномерно през цялата година. Нуждае се от умерено топла вода 18 - 25° С. При температура под 16°С ръста спира. Водата трябва да бъде с pH 6.5 - 7.5.
Подмяната на водата не влияе съществено на ръста и. Светлината може да бъде умерена. Естествената разсеяна светлина е много полезна. Оптимална продължителност на светоденя 10 - 12 часа.
Субстрата трябва да бъде хранителен, допълнително подхранване обикновено не е необходимо. Подходящ е ситен пясък, със слой не повече от 2-3см, за да не уврежда нежните и корени.

Marsilea quadrifolia се размножава чрез разделяне на пълзящото коренище, което може да се раздели на части с по 4-5 листенца, за предпочитане повече. За успешно размножаване е най-добре да се отреже крайната част на коренището.

Приложение в аквариума: Marsilea quadrifolia се разполага в преден план на аквариума.

Marsilea quadrifolia в аквариум


Характеристики


Семейство: Marsileaceae
Континент: Космополит
Биотоп: Космополит
Трудност: С определени изисквания
Разположение: Преден план
Тор, CO2: Не е задължително
Миним. обем: 50л
Вода: Сладка

Карта на разпространение


Добавенo на 29.04.2004 г; промененo на 28.02.2024 г