Tubipora musica (Linnaeus, 1758)

Българско наименование:

Тубинора музика

Снимка на Tubipora musica (Linnaeus, 1758)

Популярно име: Pipe Organ, Green

Разпространение: Индонезия, Червено море, Фиджи, Тонга

Размер: до 24 см

Температура: 24°C - 26°C

Соленост:  1.023-1.025

Осветление: Много ярко осветление.

Симбиотичните водорасли Zooxanthellae намиращи се между тялото на корала осигуряват болшинството от хранителни вещества посредство фотосинтезата. Коралите могат да бъдат хранени и допълнително с фито и зоопланктон или млади артемии.

 
Отглеждане

В природата тези корали най-често обитават плитките защитени лагуни,  където те се намират под ярката слънчева светлина. По време на отлива може да останат в зоната без вода. Образуват масивни колонии.
За отглеждането им в аквариум са необходими перфектни условия - чиста вода, много ярко осветление,  силно вълново (обратно постъпателно) движение на водата.  Необходимо условие за нормалното самочувствие на коралите е високата карбонатна твърдост (не  по-малко от 8°), регулярното добавяне в аквариума на микроелементи, особено на йод и желязо.  Животните са много чувствителни към обрасване с нишковидни водорасли.  Ако борбата с водораслите не доведе до желания резултат,  колонията бързо загива.Сложност

Tubipora musica не се отнася към мадреноровите корали, въпреки това той може да се отнесе към рифообразуващите корали.  Благодарение на силно разклонената му структира, плътността на заселване с коралобионтите (гъби, различни червейообразни организми) в тесните ивици между тръбичките и в самите тръбички на мъртвите полипи са с един-два порядъка повече, отколкото всеки друг корал.

При неблагоприятни условия, включително по време на транспортиране, аклиматизация, механически повреждания на колонията, симбиотичните организми загиват, разлагат се и могат да доведат до бърза гибел на цялата колония. Този корал не е подходящ за начинаещи акваристи.


Характеристики


Семейство: Tubiporidae
Континент: Неизвестно
Трудност: Трудно(a) за отглеждане
Слой: Неизвестно
Миним. обем: 100л
Вода: СоленаДобавенo на 05.03.2010 г; промененo на 25.07.2024 г