Plerogyra sinuosa (Dana, 1846)

Българско наименование:

Снимка на Plerogyra sinuosa (Dana, 1846)

Популярно име: Bubble coral 

Разпространение: Фиджи
 
Размер: до 100 см

Местоположение – дъно

Соленост: 1.023-1.025

Температура: 24°C - 27°C

Храна:  Планктон, Zooxanthellae / Light 


Plerogyra sinuos е красив  LPS корал който произхожда от рифовете в Индо-Тихоокеанския басейн.  Той има бял-набразден твърд скелет, който може да се види когато полипите са се свили.  Когато са изпълнени, големите свежи полипи покриват целият скелет, и са бели или жълтеникави на цвят. Както много LPS корали, те имат пипала, които могат да навредят на другите корали наблизо.
 
Този корал изисква умерено ниво на осветление комбинирано със слабо до умерено течение на водата в аквариума.  Прекалено силното течение може да попречи на корала да се разтвори напълно. Месестите му полипи са много чупливи и ще се пукнат лесно. Бъдете внимателни когато боравите с тези корали, дръжте ги единствено за твърдия скелет.  Осигурете достатъчно пространство около тях, за да предпазите съседните корали от пипалата им.
За да бъдат непрекъснато в добро здраве е необходимо още добавянето на калций, стронций и други микроелементи във водата.
Също така помага и допълнителното седмично хранене под формата на микро-планктон или артемия.

Характеристики


Семейство: Caryophylliidae
Континент: Неизвестно
Биотоп: Фиджи
Трудност: Лесно(a) за отглеждане
Слой: Неизвестно
Миним. обем: 200л
Вода: СоленаДобавенo на 05.03.2010 г; промененo на 29.02.2024 г