Koumansetta rainfordi (Whitley, 1940)

Българско наименование:

Снимка на Koumansetta rainfordi (Whitley, 1940)

Популярно име: Court Jester Goby

Разпространение: Индонезия, Вануату

Темперамент: Миролюбив

Съвместимост с рифов аквариум: При определени условия

Соленост: 1.020-1.025

Максимален размер: 7см

Цветна форма: Синя, Зелена, Оранжева

Храна: Месна

Съвместимост: Виж диаграмата

Amblygobius rainfordi е много плашлива и миролюбива риба и е изключително подходяща за рифов или само с риби аквариум.
Нуждае се от 40 литров или по-голям добре установен аквариум с множество живи камъни и пясък, където да може да пасе.  Най-добре е да се отглежда само един екземпляр от този вид, освен ако аквариума е много голям с множество места за криене, тъй като е относително агресивна спрямо собствения си вид.

Възможно е да хвърля хайвер  в аквариума. 

Храната трябва да се състои от малки ракообразни, като жива или замразена артемия, mysis, както и нишковидни водорасли.

Характеристики


Семейство: Gobiidae
Континент: Неизвестно
Биотоп: Индонезия
Трудност: Лесно(a) за отглеждане
Слой: Неизвестно
Миним. обем: 50л
Вода: СоленаКарта на разпространение


Добавенo на 15.03.2010 г; промененo на 23.05.2024 г