Chlorodesmis sp.

Българско наименование:

Снимка на Chlorodesmis sp.

Популярно име: Maidens Hair Macroalgae, Turtle Grass

Разпространение: космополит

Осветление: Умерено

Течение: Умерено до силно

Соленост: 1.023-1.025

Цветна форма: Зелена

Добавки: Микроелементи, Желязо

Храна: Zooxanthellae / Light

Chlorodesmis  е зелено нишковидно водорасло, което изглежда като трева или коса.  Съдържа отровна субстанция която възпира растителноядните риби да го ядат.  Това е водорасло, което ще внесе разнообразие от цветове и форми във вашия морски рефюджиум.

Нуждае се от умерено до силно течение и светлина.  Това водорасло е чудесна основа за размножаване на полезни ракообразни като amphipods и copepods. Този вид е чувствителен към високите нива на нитрати и дори и слабодоловими нива на мед.


Характеристики


Семейство: Codiaceae
Континент: Космополит
Биотоп: Неизвестно
Трудност: С определени изисквания
Слой: Неизвестно
Миним. обем: 50л
Вода: СоленаДобавена на 05.03.2010 г